22 oktober 2015, om 21:00

Nieuwe ledenetentje

Ben je het afgelopen jaar lid geworden en ben je benieuwd naar de afdeling? Of je al wat langer lid maar wil je actief worden? Dan beln je welkom bij dit etentje waar je bestuurs- en fractieleden ontmoet en hoort wat er te doen is en hoe je eventueel zelf kan bijdragen.

Meld je aan bij Jeltje Dijkstra, jeltjed@gmail.com.