17 maart 2016, om 19:30, Buurtcentrum de Havelaar, Douwes Dekkerstraat 2, 1053 SX Amsterdam | Buurtcentrum de Havelaar, Douwes Dekkerstraat 2, 1053 SX Amsterdam

Algemene ledenvergadering met Kati Piri

1)      Opening, mededelingen en agenda vaststellen

2)      Vaststelling verslag ALV 19 november 2015

3)      Financiën:

a.      presentatie penningmeester, inclusief jaarrekening 2015,

b.      verklaring kascommissie

4)      Presentatie Jaarverslag

5)      Herbenoeming bestuursleden

6)      Verslag van de fractie, toelichting op actualiteit door bestuurscommissielid

7)      Verslag van het PvdA-congres op 13 februari door een van de afgevaardigden

8)      Rondvraag en sluiting

Aansluitend op de ALV: in gesprek met PvdA Europarlementariër Kati Piri,

Naast de ALV hebben we die avond een inhoudelijk programma met Kati Piri. Ze komt ons vertellen over haar haar werk in Europa en we kunnen haar alles vragen dat we willen weten, bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis, toetreding van Turkije, het Oekraïneverdrag en de bezigheden en resultaten van de PvdA in het Europees Parlement na 2 jaar.