19 november 2015, om 22:00 | Huis van de Buurt De Koperen Knoop

Algemene ledenvergadering en gesprek met Pieter Hilhorst

Op donderdag 19 november houdt de PvdA Amsterdam West een algemene ledenvergadering. Op de agenda staat de bespreking van de begroting 2016 en de verkiezing van twee nieuwe afgevaardigen. Aansluitend op de ALV organiseren we een politiek-inhoudelijk programma met Pieter Hilhorst.

De ALV begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).
Locatie: Huis van de Buurt De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119, 1051 BA Amsterdam.

1. Opening, mededelingen en agenda vaststellen
2. Verslag Algemene ledenvergadering 1 juni 2015 vaststellen.
3. Vaststellen begroting 2016 en aanpassing meerjarenbegroting
4. Verslag vanuit de fractie
Toelichting op actualiteit door bestuurscommissielid.
5. Verslag van de politieke ledenraden door de afgevaardigden
6. Verkiezing en herbenoeming Frank Kuipers als afgevaardigde vereningsraad.
7. Verkiezing en benoeming twee nieuwe afgevaardigden
In verband met het aftreden van Onika Pinkus en Sanne de Lint als afgevaardigden, verkiezen we twee nieuwe kandidaten. Indien je je aan wilt melden als kandidaat of hierover andere vragen hebt kun je vóór 17 november 2015 contact op nemen met Jeltje Dijkstra, via jeltjed@gmail.com.
Het bestuur draagt de volgende twee kandidaten voor:
– Erik de Groot
– Tim Colijn
8. Rondvraag en sluiting

Na de ALV gaan we om 20.30 uur in gesprek met Pieter Hilhorst. Op 3 november presenteerde hij zijn boek ‘De Belofte’ over zijn periode als wethouder en lijsttrekker voor de PvdA Amsterdam. We praten met hem over zijn visie op verandering en politiek. Hiervoor zijn alle Amsterdamse PvdA leden en introducees uitgenodigd.