18 februari 2015, om 19:30 | Landhuis, Karel Doormanplein

Algemene ledenvergadering

Op woensdag 18 februari vindt een Ledenvergadering plaats waarin het jaarverslag en de jaarrekening worden vastgesteld. Ook brengt de commissie voor een nieuwe afdelingsvoorzitter voor de PvdA Amsterdam West verslag uit.

Paul Tang (Europarlementarier) is te gast bij de vergadering en hij gaat graag met u in gesprek over het werk dat hij voor Europa doet.

Agenda_ALV februari 2015

Verslag ALV 30 oktober 2014

Jaarverslag PvdA Amsterdam West 2014

Concept jaarrekening 2014 PvdA Amsterdam West