19 november 2014, om 22:00, De Nieuwe Boekhandel, Bos & Lommer | De Nieuwe Boekhandel, Bos & Lommer

Jan Schuurman Hess en Lodewijk Asscher

Jan Schuurman Hess vertelt woensdagavond 19 november in de Nieuwe Boekhandel in Bos & Lommer over zijn voettocht naar het hart van het land: hoe sociaal en democratisch zijn we nog? Met: Lodewijk Asscher en Jeroen van Berkel.
Jan Schuurman Hess liep twee jaar lang door Nederland. Van de Hedwigepolder tot aan de Wadden, van de Eems tot aan het drielandenpunt. Hij kwam ook door Amsterdam.
Onderweg sprak hij talloze scholieren, politici, fabrieksarbeiders, zorgverleners, vissers en leraren. Hij noteerde de ergernissen en de dromen van jong en oud, rijk en arm, in de steden en op het platteland. Wat gaan we doen om de kloof tussen hoog- en lageropgeleiden niet nóg groter te laten worden? Hoe voorkomen we dat de helft van Nederland straks buitenboord valt, doordat ze geen werk en inkomen hebben? Kortom, hoe sociaal zijn we nog? En wat staat ons te doen? De antwoorden zijn te vinden in de gesprekken onderweg. Jan vertelt er over en neemt enkele mensen mee, die hij ook in het boek aan het woord laat.
Vice-premier Lodewijk Asscher is deze avond aanwezig en zal reageren. Dagelijks bestuurder voor de PvdA in West Jeroen van Berkel leidt de avond. We beginnen rond 20.00 uur. Aanmelden of meer weten? Mail hermanwiersema@icloud.com.
Meer weten over het boek? Kijk op http://www.voettochtvanjan.nl.