28 maart 2017, om 19:30 | Polanentheater, Polanenstraat 174

Ledenvergadering en borrel

 

De verkiezingsuitslag heeft voor veel teleurstelling en vragen gezorgd, ook binnen onze afdeling.Tegelijkertijd melden zich juist nu ook veel nieuwe leden aan en steeds meer mensen die zich actief willen inzetten voor de partij en de afdeling. Gelukkig is er dus veel positieve energie!

Vandaar dat we je uitnodigen om op 28 maart onder het genot van een drankje terug te kijken, maar vooral vooruit te kijken. Wat heeft de PvdA in Amsterdam (West) nodig met zicht op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Wat zijn jouw ideeën en welke acties kunnen we samen bedenken?

Daarnaast is deze avond ook het moment om kennis te maken met nieuwe en oude leden. Voorafgaand aan deze borrel zullen we de eerder aangekondigde  Algemene Ledenvergadering houden.

Agenda ALV om 19.30 uur in het Polanentheater

1. Opening, mededelingen en agenda vaststellen.
2. Vaststelling verslag Algemene ledenvergadering van 10 november 2016
3. Terugblik 2016:
a. Financiën: financieel jaarverslag en verklaring van de kascontrolecommissie .
b. Jaarverslag over 2016.
4. Afscheid Sanne de Lint als voorzitter en voorstel aan de vergadering om Martin Schutrups als interim-voorzitter te benoemen.
5. Bekrachtiging besluit ALV PvdA-Amsterdam van 22 maart 2016 proces gemeenteraadsverkiezingen 2018.
5. Nieuws uit de fractie.
6. Rondvraag en sluiting