22 juni 2017, om 22:00

Ledenvergadering en discussie toekomst Amsterdamse democratie

De democratie in Amsterdam gaat weer op de schop.  Vast dat de bestuurscommissies gaan veranderen – hoewel de uiteindelijke plannen van de coalitie nog niet duidelijk zijn. Wat betekent dit voor de bewoners en democratie in West? Welke rol moet de PvdA daar in gaan spelen? Daarom spreken we met deskundigen en betrokkenen.  En welke rol kunnen we onze buurtcontactpersonen daar in spelen?

Daarvoor houden we een korte ledenvergadering,  speciaal om vier nieuwe enthousiaste bestuursleden van onze afdeling te verwelkomen.

We sluiten uiteraard af met een borrel!

We beginnen om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling Verslag ALV PvdA Amsterdam 28-03-2017
 4. Nieuws uit de fractie
 5. Benoeming nieuwe bestuursleden
  Daan Boerlage
  Oskar Flikweert
  Yasmine Mei-li Kho
  Gilles van Santvoort
 6. Rondvraag en sluiting

We sluiten af met een zomerse wandeling door Oud-West en een borrel.