3 november 2014, om 19:30, Stadsdeelkantoor | Stadsdeelkantoor

Vergadering bestuurscommissie

Op dinsdagavond 4 november vergadert het algemeen bestuur van West. De leden bespreken dan:

  • Beeldvormend: Plan van Aanpak Woninginbraken /Veilig ondernemen
  • Beeldvormend: Presentatie 3Decentralisaties – Jeugdzorg, WMO en AWBZ