3 juni 2014, om 19:30

Vergadering bestuurscommissie West

Op dinsdagavond 3 juni vindt een vergadering plaats van de bestuurscommissie West.

De leden van het algemeen bestuur bespreken dan de notitie ‘Eerste contouren van de gebiedsagenda’s’. Tevens is er een podium voor bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners uit de lokale netwerken. Zij kunnen hier duidelijk maken of de inbreng vanuit het gebied de juiste vertaling heeft gekregen in de agenda’s van de buurt.

Bekijk de agenda.