Staatsliedenbuurt

(12400 inwoners)

Algemeen
De Staatsliedenbuurt is de grootste buurt van stadsdeel West. Het is een gewilde buurt om te wonen, vanwege haar ligging dicht bij het centrum en uitvalswegen en het Westerpark. Je vindt er over het algemeen kleine woningen, waarvan de helft bestaat uit huur en de andere helft is particulier eigendom. De buurt is op te delen in verschillende sub-buurtjes. De Limburg Stirumstraat is de winkelbuurt in de Staatslieden.

Bewoners
De bewoners van de Staatsliedenbuurt zijn over het algemeen in twee grote groepen in te delen, namelijk de oorspronkelijke bewoners en de ‘nieuwe stedelingen’, waaronder deze buurt populair is. Er is geen sprake van conflict tussen deze groepen, maar er is tot op heden weinig contact. Bewoners geven aan dat ze hier wel graag aan willen werken, er worden dan ook her en der bewonersverenigingen opgericht. Herkenbaar voor de buurt is het aantal ZZP’ers en kunstenaars in de buurt, en dat de buurt kinderrijk is. Onder de bewoners is veel (verborgen) armoede, onder ander door het aantal ZZP’ers.

Agenda
Aandachtspunten in deze buurt zijn de Limburg van Stirumstraat en de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld rond scholen en bij de oversteek van de Haarlemmerweg naar het park. Positief is de toenemende horeca. Wat recent hoog op de politieke agenda staat is het gebruik van het Westerpark, veel omwonenden hebben geklaagd over geluidsoverlast van culturele evenementen in de zomer van 2013.

Actiepunten
– Parkeerbeleid
– Overlast jongeren, met name rond het van Beuningenplein en een aantal kleinere speeltuinen.
– Beleid van de speeltuinen met name het beheer ervan.
– Betrokken bewoners zetten zich in voor meer groen in de buurt en een schone openbare orde.