Door Jasper Etten op 23 februari 2012

Aan de slag voor de Robert Scottbuurt!

Het heeft even geduurd, maar het is zover: we kunnen aan de slag met het vernieuwingsplan voor de Robert Scottbuurt. Het plan is het resultaat van een mooi en intensief samenwerkingsverband tussen stadsdeel, bewoners, ontwikkelaar. Dankzij actief meewerken van de bewoners aan dit plan wordt de Robert Scottbuurt een buurt met een duurzame toekomst, een buurt met kansen voor de jeugd en boven alles een buurt met hart voor elkaar.

De schok was dan ook groot toen het plan door de crisis in zwaar weer kwam en de projectontwikkelaar geen uitvoer kon geven aan het oorspronkelijke totaalplan. Als ondernemer heeft een projectontwikkelaar de vrijheid om dit te besluiten. Dit wil echter niet zeggen dat het stadsdeel niet alsnóg moet proberen om de oorspronkelijke afspraken na te komen. Daarom was het voor de PvdA simpelweg onacceptabel om de vernieuwing stil te leggen. Voor de bewoners was het namelijk van enorm belang om vaart te maken met de vernieuwing! Het afgelopen jaar zijn dus veel extra inspanningen geleverd om de vernieuwing alsnog mogelijk te maken – ondanks de zware crisis in de bouw.

De uitwerking van het vernieuwingsplan, die dinsdagavond 14 februari door de deelraad is aangenomen, is dus een belangrijke stap. Het heeft veel aandacht voor veiligheid en de verbetering van de openbare ruimte, en voor hergebruik van bestaande gebouwen. Ik ben daarom erg teleurgesteld dat de VVD en D’66, na jaren van zeer intensieve samenwerking, de bewoners van de Robert Scottbuurt hebben laten vallen door tegen de uitwerking te stemmen.

De VVD zou zich zorgen maken over de afgenomen kansen van projectontwikkelaars om het plan in zijn geheel te kunnen uitvoeren. Maar deze integrale kracht van het plan wordt juist door de deelraad zelf vastgesteld. Kennelijk heeft de VVD geen vertrouwen in haar eigen invloed. Erger nog, ze vindt projectontwikkelaars belangrijker dan bewoners en laat de bewoners van de Robert Scottbuurt in de kou staan. Het stadsdeel is er namelijk niet voor winstoptimalisatie van een projectontwikkelaar, maar voor haar bewoners.

De houding van de VVD is dus onbegrijpelijk: nu het plan door de raad is aangenomen, krijgen de bewoners juist wat ze willen én kunnen de bouwers aan het werk! Ik zou beide partijen graag uitnodigen om bij het volgende overleg van het buurtplatform hun besluit aan de bewoners uit te leggen. Afgelopen dinsdag begrepen zij namelijk niets van de opstelling van VVD en D’66.

Jasper Etten

Jasper Etten

Jasper Etten is kandidaat-lijsttrekker, kijk op deze pagina voor alle info. “Ik ben er van overtuigd dat ik met de juiste aandacht voor de fysieke kant van de stad kan bijdragen aan de doelstellingen van sociaal-democratie. Met 25 woonjaren in de buurten van West, zet ik mijn kennis en ervaring in om van dit stadsdeel

Meer over Jasper Etten