Afscheid oud gedienden

17 juni 2018

Op de laatste algemene ledenvergadering, van 31 mei 2018, namen wij afscheid van onze stadsdeelraadsleden. Helaas kon de onvolprezen Anne Janssen wegens verplichtingen als wethouder in Wageningen (wat een zwaargewicht hadden wij hier!) er niet bij zijn.

Onika Pinkus werd met name geprezen om haar volhardende inzet voor de bewoners van West en als iemand die zeer toegankelijk was met een sterk gevoel voor humor. Ook Thomas Veenstra is daarvan niet gespeend en liet zich nooit door weerstand uit het veld slaan. Beide hebben we leren kennen als talentvolle politici van wie wij hopelijk nog zullen horen.

Bovendien moesten we afscheid nemen van Frank Kuipers in zijn functie als penningmeester in het afdelingsbestuur. Vijf jaar lang beheerde hij nauwgezet onze penningen. Maar ook buitendien was hij een zeer betrokken bestuurslid dat in brede zin zijn steentje bijdroeg.

Wij zijn hen allen veel dank verschuldigd voor de gewetensvolle wijze waarop zij hun taken hebben vervuld.

Daan Boerlage, reeds algemeen bestuurslid, werd van harte verwelkomd als nieuwe penningmeester.

Namens het afdelingsbestuur PvdA Amsterdam-West,

Sonja Hauet, secretaris

Foto Marjan Borsjes

Foto Marjan Borsjes