Door Jasper Etten op 25 maart 2014

Afscheid van de deelraad West – door Jasper Etten

Vanavond neemt de deelraad afscheid van stadsdeel West. En andersom. Terugkijkend op mijn bijna 8 jaar raadswerk: in die tijd heeft West belangrijke en mooie vooruitgangen geboekt. Noem maar een onderwerp, en er is hard aan getrokken. Bouwen ondanks de crisis, leegstand herbestemmen, prachtige nieuwe of opgeknapte pleinen, parken en straten, veiligere buurten, veel meer samen doen, groot en klein cultureel programma op bijzondere locaties, meer kunst in de buurt. En dat ondanks zware bezuinigingen. Ik ben er trots op dat ik daaraan het nodige heb kunnen bijdragen, en vond het ook een eer.

Verreweg het belangrijkste vind ik het veranderingsproces wat het hele stadsdeel doormaakt in de samenwerking tussen bewoners, lokale ondernemers en organisaties (welzijn/zorg), lokale professionals, en het stadsdeel. Dit wordt door sommigen participatie genoemd. Dat proces is niet altijd even goed zichtbaar, laat staan gemakkelijk uit te leggen. Maar het is een ingrijpende verandering en een complex proces, wat tijd vraagt. West is hiermee echt op de goede weg, en er is nog veel meer aan te doen. Ik verwacht dat de nieuwe Bestuurscommissie dit als speerpunt in haar nieuwe werkzaamheden zal opnemen.

Niet meer dan logisch overigens. Want aan de ene kant zijn er steeds meer bewoners die zelf initiatief nemen tot buurtgebonden activiteiten en ondernemingen, en die om specifieke ondersteuning vragen. Aan de andere kant ontwikkelt het stadsdeel zich steeds meer tot participerende overheid. Met als doel om samen op te trekken als er in de buurt nieuwe ontwikkelingen en projecten zijn. Maar ook om veel meer samen drager te worden van veiligheid en zorg in de buurt. Zodat ook armoede, eenzaamheid en afzondering meer, en eerder in beeld kan komen, en door een netwerk van buurt-betrokkenen kan worden gedragen. En dat is iets waar ik me voor zal blijven inspannen.

Veel mensen vragen deze dagen aan mij wat ik nu ga doen, nu ik niet terug kom in de raad. Ik zal nieuwe plekken en wegen vinden om een bijdrage te leveren aan de buurt en aan West. Al die ontmoetingen met buurtbewoners op straat en tijdens bijeenkomsten hebben me van één ding wel overtuigd: het is heel belangrijk, én het is heel leuk om je in te spannen voor je buurt. Als onderdeel van een netwerk van heel bijzondere mensen. En natuurlijk zal ik daarbij de PvdA in West blijven ondersteunen. Gevraagd en ongevraagd…

Jasper Etten

Jasper Etten

Jasper Etten is kandidaat-lijsttrekker, kijk op deze pagina voor alle info. “Ik ben er van overtuigd dat ik met de juiste aandacht voor de fysieke kant van de stad kan bijdragen aan de doelstellingen van sociaal-democratie. Met 25 woonjaren in de buurten van West, zet ik mijn kennis en ervaring in om van dit stadsdeel

Meer over Jasper Etten