Door op 20 februari 2014

Afspraken maak je zodat ondernemers níet gepest worden

Het succes van West is voor een groot deel te danken aan ondernemers in West. Zij zorgen voor leefbaarheid & levendigheid, durven te investeren in buurten en steken hun nek uit. Van het stadsdeel mogen ze alle hulp verwachten, ook als het gaat om afspraken waar alle ondernemers zich aan moeten houden.

De pop-up-store aan de Jan Eef en de Books&Bubbles aan de Jan Pieter Heije zijn goede voorbeelden van ondernemers die met open armen worden ontvangen. Ze zorgen voor een geweldige aanvulling in de buurt, waar iedereen bij gebaat is. ‘k Ben enthousiast over de manier waarop ze dat doen: modern en innovatief, en daarbij zoeken ze ook nieuwe grenzen op.

Dat geeft dilemma’s: natuurlijk zijn er regels als je alcohol wil schenken. Het spreekt vanzelf dat veiligheid gewaarborgd moet worden. Regels zijn er niet om ondernemers te pesten, ze moeten duidelijkheid geven over de ruimte om je zaak te runnen. Dat geldt ook voor alle andere ondernemers in de buurt. Logisch en terecht dat zij naar de gemeente kijken als er een soort tweedeling ontstaat: zaken die zich wel aan de regels houden en zaken die dat niet hoeven. En dat was hier ook de concrete aanleiding voor het stadsdeel om te gaan kijken of de regels worden nageleefd: andere ondernemers hadden melding gedaan, omdat zij zich in hun rechten voelden aangetast en het stadsdeel vroegen om te handhaven. Zij willen een level playing field. Het stadsdeel heft dan de wettelijke plicht om dit te doen, of zij wil of niet.

Gelijke kansen voor ondernemers dus: wel zo eerlijk. Medewerkers van de gemeente zijn er om te zorgen voor ruimte voor ondernemers, met de afspraken die we in de politiek hebben bepaald. En soms laten die te wensen over, omdat moderne zaken (zoals conceptstores en andere mengformules) vragen om nieuwe regels. Dan moet ook de overheid zoeken naar innovaties.

Stadsdeel West verwacht ook dat ze er met de ondernemers uit gaan komen, meldt het dagelijks bestuur in een duidelijke brief. Alles is gericht op het zoeken van de mogelijkheden om de pop-up-store aan de Jan Eef en de Books&Bubbles voort te zetten. 

Dat is te danken aan inzet van de ondernemers, en niet dankzij politieke partijen die om het hardst schreeuwen dat het allemaal belachelijk is. Je zou bijna denken dat VVD en D66 ondernemers geen helpende hand willen reiken, maar vooral goedkoop willen scoren. Over ondernemers pesten gesproken.

Waar VVD en D66 de telefoon pakken om gemakzuchtige, verongelijkte tweets uit te sturen, pak ik liever de telefoon om te bellen en een oplossing te zoeken. Samen met en voor de ondernemers in West.