Door op 2 oktober 2013

Blog Floris Vels: “Afvalstoffenheffing”

Gisteravond sprak de deelraad van Amsterdam West over de bestuursrapportage. Dat is een bescheiden boekwerk waarin het bestuur van West rapporteert over de uitvoering van het beleid: Liggen we op koers? Zijn er vertragingen? Zijn er meevallers? Ik heb daar gepleit om de afvalstoffenheffing voor alle inwoners van West te verlagen.

De bestuursrapportage laat een een rooskleurig beeld zien. Het gaat in het algemeen goed met West en we liggen op vrijwel alle onderdelen op schema met de uitvoering van het beleid. Dat is goed nieuws. Ook blijktk dat Afval Service West (ASW) in 2012 met een positief resultaat van 1 miljoen euro heeft afgesloten. ASW zorgt in Amsterdam West voor de afvalinzameling (het legen van de ondergrondse containers, ophalen grof vuil). In 2013 zal ASW met een positief resultaat van 850.000 euro afsluiten. Klinkende cijfers die aangeven dat de efficiencymaatregelen die ASW heeft doorgevoerd, hun vruchten beginnen af te werken.

Het lijkt erop dat deze besparing structureel is. Als dat inderdaad zo is, dan vind ik dat we die efficiencywinst moeten teruggeven aan de inwoners van West door de afvalstoffenheffing te verlagen. Het zijn misschien geen grote bedragen, maar in deze economisch lastige tijden is elke euro er één. Maar het is vooral een principekwestie. De inwoners betalen via de afvalstoffenheffing voor een goede afvalinzameling. Dat moet kostendekkend zijn. Als blijkt dat het geld dat het stadsdeel daarvoor ophaalt niet allemaal nodig is, dan hoort dat terug te vloeien in de portemonnee van de inwoners.

Bij de begroting komt het bestuur van West met een voorstel voor de afvalstoffenheffing. Ik ga er vanuit dat we dan goed nieuws voor onze inwoners hebben!

Kandidaatlijsttrekker Floris Vels