11 juni 2013

De ruimte van West – Algemene Beschouwingen 2014

Tijdens de algemene beschouwingen geven de politieke partijen in de deelraad hun reactie op de plannen van het Dagelijks Bestuur voor 2014. Hieronder lees je de volledige inbreng van de PvdA, uitgesproken door fractievoorzitter Erik de Groot.

Gesproken woord geldt

De Ruimte van West

Voorzitter,

Als ik denk aan West dan zie ik een stadsdeel waarin ik me voel als een vis in het water. Ik zie een plek waar iedereen fijn kan wonen, werken en leven: West is vrijzinnig, divers, gezellig en dynamisch. Boven alles zie ik een stadsdeel dat ruimte biedt. Ruimte aan haar bewoners en hun ideeën, aan kinderen om te spelen, aan groen, aan creatieve ondernemers en hun initiatieven: de ruimte van West is dit alles, en meer.

De ruimte van West is ruimte geven aan bewoners. Ruimte voor hun initiatieven en hun ideeën. Ideeën die door het stadsdeel worden opgehaald en in het beleid verwerkt, maar ook initiatieven die bewoners zélf aandragen en uitvoeren. Kijk naar het Wachterliedplantsoen: dankzij het werk van enkele bewoners kunnen alle kinderen straks nog steeds terecht bij de kinderboerderij. Of kijk naar het GWL-terrein: de bewoners stelden zelf een masterplan op voor de openbare ruimte en hebben nu samen met het stadsdeel een beheerplan gemaakt. Steeds meer bewoners voelen zich zo betrokken bij de openbare ruimte. En kijk ook naar de bewonersnetwerken die almaar groeien: BoLoBoost, Geef om de Jan Eef, maar sinds kort ook het Jan Maijencollectief en SpaarndammerBuren. West loopt niet voor niets voorop als het gaat om buurtgericht werken, in Amsterdam én Nederland. West neemt haar bewoners serieus.

De ruimte van West is ruimte voor creativiteit en ondernemerschap. Er zijn steeds meer ontwikkelingen waaraan je ziet dat West écht de meest creatieve hotspot is van Amsterdam. Het aantal creatieve bedrijven is fors toegenomen. In West gebeurt het! Je ziet het aan projecten als de Hallen en de Wissel. Bewoners slaan de handen inéén en komen samen tot iets moois. De Wissel heeft alle potentie om de nieuwste parel van West te worden en de PvdA heeft daarom eerder vanavond al een amendement ingediend om MidWest een financieel steuntje in de rug te geven.

De ruimte van West is ruimte zoeken ten tijde van crisis. Bijvoorbeeld op de woningmarkt. We hebben de afgelopen jaren gezien hoe vernieuwingsplannen noodgedwongen op de lange baan worden geschoven. Dan ga je niet bij de pakken neerzitten, maar zoek je naar manieren om tóch door te gaan. En mét succes! Er worden in West 600 nieuwe woningen opgeleverd en 300 gerenoveerde woningen. West zoekt niet alleen ruimte, maar geeft die ook. Bijvoorbeeld door andere partijen de ruimte te geven om aan de slag te gaan met kluskantoren.

De ruimte van West is ruimte voor elkaar, maar het betekent ook duidelijke grenzen durven stellen. Criminaliteit, overlast en het stelselmatig treiteren van buurtbewoners: in West kun je rekenen op een harde aanpak. De buurtpraktijkteams boeken goede resultaten. Ook in 2014 willen we goede resultaten. Met name het team in Landlust heeft momenteel behoefte aan een extra impuls. De PvdA is niet te beroerd om hiervoor ruimte te creëren.

De ruimte van West, tot slot, is beperkt. We wonen hier in het dichtstbevolkte stukje Nederland. Een schone, hele en veilige woonomgeving is dan extra belangrijk. Het verkeerd aanbieden van vuil en met name grofvuil is echter een hardnekkig probleem. De hotspot-aanpak die het stadsdeel hiervoor heeft ontwikkeld zit goed in elkaar, maar verdient uitbreiding en intensivering. Dat betekent hogere boetes voor veelplegers én bewoners tegemoet komen door grofvuil eenmalig gratis op te halen. De PvdA is blij met de steun van de deelraad voor deze plannen.

Voorzitter,

Is het dan allemaal alleen maar loftrompet deze perspectievennota? Het antwoord is nee. De ruimte van West is namelijk ook ruimte voor kinderen om op te groeien en te spelen. Bijvoorbeeld op de mooiste speelplekken van de hele stad. Twee jaar geleden heeft de PvdA extra geld hiervoor vrijgemaakt, maar we zien veel te weinig resultaat hier van. Twee jaar! Wij vragen ons af wat er de afgelopen tijd wél is gedaan nu we lezen dat de budgetten hiervoor onder druk staan. Wij verwachten actie van het DB en wel op hele korte termijn!

Tot slot moet ruimte voor kinderen er ook zijn op school. Nog niet alle kinderen hebben die. Ouders én kinderen van de Catamaran B werken samen met het stadsdeel om hun veel te kleine schoolplein flink op te knappen. De PvdA steunt dit van harte en zal een motie indienen.

Voorzitter,

Ter afsluiting een aantal worden over de toekomst. Want het moet gezegd worden: de status van deze perspectievennota is betrekkelijk. Het is de laatste perspectievennota van deze omvang. Het perspectief ziet er goed uit! We gaan het laatste jaar in van deze coalitie en laat ik dit DB een groot compliment geven voor wat zij hier hebben neergezet. En dan heb ik het niet alleen over het document zelf. Dat is gewoon weer een knap staaltje werk. Nee, ik heb het bijvoorbeeld over de inzette initiatieven op het gebied van veiligheid. Dank daarvoor mevrouw Kuitenbrouwer. Ik heb het over een zeer gedegen financieel beleid. Dank daarvoor meneer Lambriex! Ik heb het over een gigantische omwenteling op het gebied van welzijn. Dank daarvoor mevrouw Welschen. En ik heb bijvoorbeeld over de aanpak van hotspots. Dank ook meneer de Jager. In het verlengde hiervan dankt de PvdA uiteraard al die ambtenaren die zich dagelijks inzetten voor de realisatie van dit soort initiatieven.

De afgelopen jaren hebben we in West ruimte gezocht, gegeven en genomen. Gaat dit ook zo zijn in het nieuwe stelsel? Wat de PvdA betreft gaan wij verder met de perspectieven die hier zijn uitgezet. Ja, er gaat een hoop veranderen en ja, iedereen zal het gaan merken. Daarom vraagt de PvdA het stadsdeel een extra inspanning te doen om ook bewoners hiervan bewust te maken. Er zitten in het nieuwe stelsel voldoende kansen om door te gaan met waar we in West goed in zijn. De ingezette koers is goed, dus laten we die vasthouden. De afgelopen jaren hebben we West samen weten te ontwikkelen tot het prachtige stadsdeel dat het nu is. Waar we er nog niet zijn, zijn we op de goede weg. En op die goede weg gaan wij door, ook na 2014.