Door op 26 januari 2013

Auto’s aan de ring: meer ruimte in de stad

Er is de laatste tijd veel te doen over parkeren in West. Meest in het oog springend daarbij is het fenomeen ringparkeren. Met ringparkeren willen we houders van een parkeervergunning in West bewegen om tegen de helft van het vergunningtarief hun auto aan de ring A10 te parkeren; in speciaal aangelegde parkeervoorzieningen. We willen ze daartoe verleiden door bijvoorbeeld drie maanden korting te geven op een GVB-abonnement of door een korting te geven op een (elektrische) fiets, zodat ze daarmee van en naar hun auto kunnen rijden.

Het doel van ringparkeren is dat we parkeerplaatsen in de drukke buurten van West vrijmaken voor groen, spelen en fietsparkeren. We dringen dus de auto’s terug: weg uit die drukke buurten, naar de ring A10. We beginnen hiermee in Oud-West, omdat daar de druk van auto’s op de openbare ruimte het grootst is. Om de parkeervoorzieningen aan de ring én de inrichting van de vrijgekomen ruimte in Oud-West te bekostigen, verhoogt het stadsdeel het tarief voor een parkeervergunning in Oud-West met 75%. Dat betekent dat iemand met een parkeervergunning in Oud-West niet langer 60 eurocent per dag betaalt om zijn auto in de buurt van zijn huis te zetten, maar 1 euro per dag. Iemand die zijn auto straks aan de ring zet, betaalt 30 eurocent per dag.

In de gemeenteraad van Amsterdam is stadsdeel West prominent in beeld als het gaat om ringparkeren. Wethouder Wiebes heeft namelijk onlangs zijn parkeerplan voor de hele stad met de gemeenteraad besproken. Dat plan bevat ook een voorstel voor ringparkeren, zij het in een iets andere variant (aanbod om 50 dagen per jaar aan de ring te staan, tegen een gereduceerd vergunningtarief). Hoewel je je kan afvragen waar Wiebes zich mee bezig houdt aangezien parkeren een bevoegdheid van de stadsdelen is, bevat het plan interessante ideeën; al was het alleen al omdat het concept van ringparkeren in West bedacht is. Verbaasd was ik wel dat Wiebes eind 2012 in de media de vermoorde onschuld speelde toen de stadsdeelraad van West besloot om met het ringparkeren te beginnen. Schijnbaar was hij even vergeten dat hij al maanden op de hoogte was dat West hiermee bezig is. Maar eerlijk is eerlijk, onder het motto beter goed gejat dan slecht bedacht, omarm ik het initiatief van Wiebes om iets met ringparkeren te gaan doen van harte!

Blijkbaar ziet deze liberale wethouder in dat we de auto’s het stadsdeel uit moeten zien te krijgen en dat het in Amsterdam niet langer mogelijk is om iedereen altijd zijn auto voor de deur te laten parkeren. Het zou mooi zijn als hij zijn liberale vrienden in Amsterdam-West dit ook eens influistert. Die denken nog steeds dat je het parkeerprobleem oplost door de automobilist maximaal te faciliteren en voor honderden miljoenen aan parkeergarages onder de grond aan te leggen. Tja, daarmee krijgen we natuurlijk de auto’s het stadsdeel niet uit. Integendeel!