30 november 2012

Begroting 2013: sterke buurten met actieve bewoners

De PvdA West heeft zich bij de begrotingsbehandeling voor 2013 sterk gemaakt voor de buurten en bewoners van het stadsdeel. De fractie heeft daarbij expliciet ruimte gegeven aan goede ideeën vanuit de buurt zelf. Er is bijvoorbeeld extra geld vrijgemaakt voor initiatieven van bewoners en organisaties in de strijd tegen obesitas bij kinderen. Daarnaast zal het Dagelijks Bestuur gaan onderzoeken of de Buurtbegroting, zoals gebruikt in Amsterdam Oost, in het stadsdeel kan worden ingevoerd.

Vrijwel de gehele raad ging akkoord met het voorstel om de kinderboerderij Nieuw Bos en Lommer langer open te houden. Fractievoorzitter Erik de Groot legt uit: “Er zijn op dit moment verschillende bewoners die proberen om de kinderboerderij van noodgedwongen sluiting te redden. We willen deze bewoners voldoende tijd geven om hun plannen uit te werken.” Om dit te financieren bezuinigt de deelraad op het eigen budget.

Andere voorstellen van de PvdA zullen eveneens een belangrijke positieve bijdrage leveren aan de buurten van het stadsdeel. Zo zal in Landlust het jeugdhonk ‘New Society’ op het Karel Doormanplein worden opgeknapt. Het nu nog onaantrekkelijke gebouw wordt, als het aan de PvdA ligt, vervangen door een open, toegankelijke plek voor de jeugd. Erik de Groot: “Ik ben blij dat we ook op dit voorstel brede steun hebben gekregen van de overige partijen. Samen zetten we ons in voor sterke buurten met actieve bewoners.”