28 juni 2016

Behoud sociale huurwoningen in Oud-West

Bewoners en de PvdA Amsterdam West zijn bezorgd over het behoud van sociale huurwoningen in Amsterdam Oud-West. De PvdA eist dat woningcorporatie Rochdale geen sociale woningen meer in Oud-West boven de huurgrens laat stijgen of verkoopt.

Onika Pinkus, lid van het algemeen bestuur in West namens de PvdA, stelt op dinsdag 28 juni vragen in de bestuurscommissie. Pinkus: ‘Meer woningen onttrekken aan sociale huur in Oud West is onacceptabel voor ons. Door de renovatieplannen van Rochdale kunnen meer dan 400 sociale huurwoningen Oud West verdwijnen. We willen in alle Amsterdamse buurten een gemengde bevolking behouden en een tegenstelling tussen kansarm en kansrijk voorkomen. Iedereen moet in West een goede en betaalbare woningen kunnen vinden.’

Voor de balans in de stad zijn afspraken gemaakt met woningbouwcorporaties over minimum aantallen sociale huurwoningen. De meest recente aantallen geven aan dat in de wijk Oud-West de sociale woningvoorraad al onder het afgesproken minimum ligt.

‘Met de renovatieplannen van Rochdale kan het aandeel sociale huur en betaalbare huurwoningen in Oud-West nog verder onder de afgesproken norm van 35 procent komen. De gemaakte afspraken worden geschonden. Dit mogen wij niet laten gebeuren’, zegt Pinkus.