Door op 2 mei 2013

Bewoners in het zonnetje op Dag van de Arbeid

“In West gebeurt het, mede dankzij jou!” Zo luidde de tekst van de oorkondes die de PvdA West op 1 mei heeft uitgereikt aan meer dan twintig actieve buurtbewoners en ondernemers uit West. Allemaal zetten zij zich in voor hun eigen buurt en leveren zo een belangrijke bijdrage aan een levendig, betrokken en gezellig stadsdeel.

Samen met de fractie en de dagelijks bestuurders hebben we de bewoners thuis met een mooie roos en een oorkonde verrast. De Dag van de Arbeid is van oorsprong een belangrijke dag voor de sociaaldemocratie en voor de PvdA. Dit jaar wilden we in West deze dag aangrijpen om de mensen te bedanken die onze wijken en buurten leefbaar houden, ongeacht hun politieke kleur of overtuiging.

Stuk voor stuk betrof het bijzondere mensen, om uiteenlopende redenen genomineerd. Zo was er mevrouw de Jager (op de beginfoto), die al jaren actief is als vrijwilliger in Oud-West. En Karim Akhamrane, die zich met zijn stichting SportPoint inzet voor de jongeren van het stadsdeel. Maar ook ondernemers met een bijzondere missie hebben we verrast met een oorkonde, zoals de restaurants Freud en Mensjelief in de Spaarndammerbuurt.

Traditioneel gaan we op de Dag van de Arbeid met een roos langs bij ouderencentra en bij alle leden boven de 65 jaar.Daarnaast ontvangen mensen die 25 of 50 jaar lid zijn een speld. Voor mensen die al 65 jaar lid zijn is er de Dreespenning. Dit jaar hebben we tien jubilarissen (waaronder één Dreespenning), tientallen 65-plus-leden, honderden bewoners van ouderencentra en vele actieve West-bewoners opgezocht en bedankt. In combinatie met het prachtige weer was het een onvergetelijke Dag van de Arbeid!