Door Privé: Jasper Etten op 27 januari 2014

Bewonersparticipatie en Openbare Ruimte (OR)

Donderdagavond a.s. wordt de bewonersparticipatie geëvalueerd zoals die de afgelopen jaren bij projecten in de OR heeft plaatsgevonden. Het is een bijeenkomst voor bewoners, raadsleden en andere betrokkenen/geïnteresseerden. Een behoorlijk aantal projecten uit verschillende buurten zal onder de loep genomen worden, succesvolle en minder succesvolle trajecten komen aan de orde. Vooral om van te leren.

Zeker met het oog op de komende verandering in het besturen van de stad en stadsdeel, is het heel belangrijk om van zo veel mogelijk mensen te reacties en tips te horen. Niet alleen om er voor te zorgen dat het stadsdeel en de nieuwe bestuurscommissie, na de verkiezingen van 19 maart, nog beter kunnen werken aan het proces richting optimale vormen van participatie. Want ook dat doen zij niet alleen en wordt niet van bovenaf opgelegd. Zoeken naar, en werken aan de optimale vormen van participatie doen we ook samen. Dat gaat al behoorlijk de goede kant op, maar het kan altijd beter.

Optimaal volgens mij, is overheidsparticipatie in een buurt die door bewoners wordt gestuurd. Projecten in de OR hebben bewezen een ideaal bindmiddel te kunnen zijn in een buurt, om bewoners ook op andere gebieden met elkaar in contact te brengen. Een goed voorbeeld daarvan zijn de nieuwe plannen voor en op het Karel Doormanplein. Bewoners die elkaar tijdens dat proces vonden, spannen zich nu ook samen in voor huiswerkbegeleiding en ouderen organiseren van alles samen. Zo groeit een meer gedeelde verantwoordelijk voor de eigen buurt en straat, houden we een oogje in het zeil en helpen we elkaar een handje.

Avonden als deze zijn daarom essentieel. Jullie komen toch ook?

Voor meer informatie: www.west.amsterdam.nl/diversen/nieuws/algemeen-nieuws/nieuws-algemeen/thema-avond/

 

Privé: Jasper Etten

Privé: Jasper Etten

Is een solide kracht in de huidige fractie in West en brengt veel kennis in van het fysieke domein (openbare ruimte en stedelijke ontwikkeling). Hij is empathisch en integer en heeft een enorme inzet voor het stadsdeel. Jasper heeft een eigen adviesbureau op het gebied van de architectuur. 

Meer over Privé: Jasper Etten