Door op 26 september 2013

Blog Floris Vels: Aanval tegen afval

De PvdA in Amsterdam West maakt zich al enige tijd zorgen over het (grof) vuil dat bewoners neergooien bij de afvalcontainers in het stadsdeel. Wat ons betreft komt daar snel een einde aan. Bewoners bieden te vaak hun afval verkeerd aan, doordat zij grof vuil bij afvalcontainers plaatsen op ieder moment dat het hen uitkomt. Zo werkt het niet. Iedere wijk heeft vaste ophaaldagen waarop grof vuil kan worden aangeboden. Gewoon op de stoep, voor de eigen deur. Als mensen zich daar niet aan houden, dan wordt het een rotzooi. De PvdA heeft het stadsdeel vorig jaar opgeroepen om de aanval tegen afval in te zetten. Dat begint nu langzaam vruchten af te werpen.
Ik was verbaasd toen ik las dat het Dagelijks Bestuur onlangs heeft besloten dat bedrijfsafval van winkeliers en andere ondernemers in Oud-West vanaf medio september niet meer apart wordt opgehaald. Dat was tot nu toe in dit deel van West nog wel het geval. Ondernemers in Oud-West mogen in de toekomst hun afval óók in de ondergrondse afvalcontainers gooien. Ik vrees dat we straks overvolle containers hebben, als we niets doen. Hebben de containers voldoende capaciteit voor dit extra aanbod? Komen er extra ophaaldagen? Wat betekent dit voor de kosten van de afvalinzameling? Ik weet het niet en vrees containers die vol zijn, waardoor mensen hun vuilniszakken naast de containers gaan zetten. En dan wordt het echt een rotzooi, want die zakken worden aangevreten door allerlei (on)gedierte. Daarom heb ik onderstaande vragen aan het Dagelijks Bestuur gesteld.
1. Hoeveel bedrijven zullen straks hun afval aan gaan bieden in de ondergrondse containers?
2. Is de capaciteit van de afvalcontainers daarop berekend of zijn er structureel extra ophaaldagen ingepland?
3. Hoe en wat is met betreffende bedrijven gecommuniceerd over het verkeerd aanbieden van afval?
4. Hoe en wat is met betreffende bedrijven gecommuniceerd over het aanbieden van afval dat niet in de grijze afvalzakken past?
5. Houdt u in de komende maanden extra controles in Oud-West ten aanzien van het verkeerd aanbieden van afval, dan wel de mate waarin de afvalcontainers eerder vol raken?
6. Wordt deze nieuwe werkwijze geevalueerd? Zo ja, wanneer en kunt u de raad deze evaluatie doen toekomen?
7. Wat betekent dit qua kosten voor de betreffende ondernemers en het stadsdeel? Gaat het hier om een voordeel voor de ondernemers? Past dit binnen de huidige afspraken met Afval Service West (uitvoerder van afvalinzameling)?