Door op 24 maart 2013

Waardevolle verhalen

Je kunt de hele dag tweets en emails lezen. Er zijn genoeg fora vol nieuwtjes en meningen. De krantjes en bladen vliegen je om de oren. Maar dit PvdA-ledenblad heeft toegevoegde waarde. Je sloeg het niet voor niets open. Het verbindt waar we wonen met hoe we in het leven staan en waar we naartoe willen.

Dankzij een enthousiaste groep partijgenoten in West hebben we een nieuw blad. Een platform voor boeiende verhalen over het leven in West, achtergronden over het werk van onze politici in het stadsdeel en ruimte voor opinie. Samengebracht en geredigeerd, opgemaakt en gepubliceerd. Een magazine van waarde.

Door de Wiardi Beckman Stichting zijn de waarden van de sociaal-democratie in februari weer scherp gesteld: goed werk, bestaanszekerheid, binding en verheffing. De inhoud van het manifest werd gevoed door vijftig interviews over het dagelijks leven van mensen in het land: ogenschijnlijk alledaagse verhalen, die ondertussen antwoorden gaven op de grote politieke vragen.

Idealen verbinden met de dagelijkse wereld om ons heen. In West doen we dat continu. Door het Ombudsteam elke donderdagavond, met de open vragen aan buurtbewoners tijdens de canvasacties, in gesprekken tijdens de activiteiten en in het werk van de bestuurders en deelraadsleden. Het ledenblad legt dat vast, verbindt en zet aan het denken.

Veel dank aan de groep mensen die deze eerste uitgave mogelijk maakte, en inspiratie gewenst aan iedereen die de pen ter hand neemt.

(column ledenblad PvdA Amsterdam West – maart 2013)