Door Jasper Etten op 13 oktober 2013

Blog Jasper Etten: ‘Het potentieel van west, in beeld en geluid’

Kijk hier naar mijn film. Volgende tekst hoor je daar.

Ik fiets nu 25 jaar door West, en heb het steeds zien veranderen. De afgelopen jaren hebben mij één heel belangrijk ding geleerd:

We hebben, met elkaar, een enorm potentieel in West.

Het is het potentieel waarmee we West, samen nog schoner, veiliger en mooier kunnen maken. Met meer ruimte voor onze kinderen en fietsen. Zoals het Ernest Staesplein en het Bos en Lommerplantsoen.

Het is het potentieel waarmee we elkaar weten te vinden, en te stimuleren, in het bedenken en uitvoeren van prachtige initiatieven.  Initiatieven die het leven, onze straten en buurten nog leuker en beter maken.  Zoals SpaarndammerBuren en Geef om de Jan Eef.

En het is het potentieel waarmee we onze buren bij kunnen staan, die een handreiking nodig hebben, omdat ze het niet trekken, ziek, alleen of zonder werk zijn. Zoals Karim, Fatima en Carmen dat in hun buurt doen.

Karim, een held van het Netwerk Amsterdamse helden, rolmodel in de Kolenkit, en jeugdwerker, laat het me zien: “Ik ken de jongens op straat. Wij spreken dezelfde taal. Dat praat gewoon een stuk makkelijker.”

Vind jij ook dat jonge rolmodellen in West intensief betrokken moeten worden? Om bruggen te bouwen tussen hun leeftijdsgenoten die het lastig hebben, en het potentieel van West?  Dan weet je nu welke kandidaat-lijsttrekker je kiest! Want ik zal er voor zorgen dat zulke straatpraat er komt.

Carmen, buurtbewoner en getraind als buurtkracht, vertelde me deze week: “Ik bel gewoon bij mensen aan, en vraag of ze het leuk vinden naar een buurtgesprek te komen. Om hun buren te leren kennen. Een heel low profile plek, waar iets gebeurt als de bewoners elkaar vinden.”

Vind jij ook dat samen een hand reiken, luisteren en geduld, de primaire bouwstenen zijn?  Om bruggen te bouwen naar gezinnen, alleenstaanden en ouderen die kansen missen om aan te haken bij potentieel van West? Dan weet je nu welke kandidaat-lijsttrekker je kiest! Want ik zal me inzetten voor zulke buurtpraat, en bruggen bouwen.

Fatima, die vrijwilliger is bij de buurtkamer Marouma, maakt zich zorgen: “De meeste mensen die hier in de buurtkamer komen, hebben geen email adres. Er zijn geen internet lessen meer in de buurt. Zo missen mensen aansluiting”

Als jij ook vindt dat internet een belangrijk hulpmiddel is voor mensen in West die kansen zoeken; zodat ook zij een brug kunnen slaan naar het potentieel van West. Dan weet je nu welke kandidaat-lijsttrekker je kiest! Want ik zal me inzetten voor meer en beter toegang tot internet in de buurt.

Verder, verbinden en bruggen bouwen

Ik geloof in ons potentieel van West. In West verder brengen, meer verbinden en er die bruggen bouwen. Ik geloof in meer straatpraat, meer buurtpraat, en meer en beter internettoegang. Ik geloof in West waar bewoners centraal staan, en waar professionals en het stadsdeel participeren. En ik ben er van overtuigd dat we met de PvdA de verkiezingen in West zullen winnen, als we ons verkiezingsprogramma zullen baseren op dit verhaal. Het verhaal van het potentieel van West.

Als jij ook gelooft in het Potentieel van West, potentieel waarvan iedereen de kans krijgt het te benutten, dan weet je nu wie lijsttrekker moet worden, en wie jij kiest. Stem hier op mij.

Dank je wel!

Kandidaat-lijsttrekker: Jasper Etten

Jasper Etten

Jasper Etten

Jasper Etten is kandidaat-lijsttrekker, kijk op deze pagina voor alle info. “Ik ben er van overtuigd dat ik met de juiste aandacht voor de fysieke kant van de stad kan bijdragen aan de doelstellingen van sociaal-democratie. Met 25 woonjaren in de buurten van West, zet ik mijn kennis en ervaring in om van dit stadsdeel

Meer over Jasper Etten