17 november 2014

Commissie aan de slag met invulling voorzitterschap

Tim Colijn is waarnemend voorzitter van de PvdA Amsterdam West, nadat Herman Wiersema op donderdag 13 november 2014 is verkozen tot voorzitter van PvdA Amsterdam. Een commissie gaat aan de slag met een profielschets en procedure om te komen tot een definitieve invulling van het voorzitterschap van de afdeling.

Herman was voorzitter sinds 2011, Tim is lid van het bestuur sinds de oprichting van de afdeling West in 2009. Klik hier voor de verdere samenstelling van het bestuur.

Tijdens de West-ledenvergadering op 30 oktober zijn de leden deze werkwijze overeengekomen. De commissie die met voorstellen komt bestaat uit Brigit Teurlings en Aicha Lagha (vanuit het bestuur), Anne Janssen (namens de fractie) en Godfried Lambriex en Ruben Boerkamp (namens de leden).