12 april 2016

De Key bereid verkoop panden Spaarndammerstraat uit te stellen

PvdA-fractievoorzitter Anne Janssen stelde op 24 november 2015 vragen over de verkoop van winkelpanden door De Key in de Spaarndammerstraat. Uit een buurtonderzoek van de PvdA bleek dat bewoners zich grote zorgen maken over het winkelaanbod in de buurt. Vooral het verdwijnen van de Spar kwam vaak ter sprake.

De Key bezit een groot aantal panden in de Spaarndammerstraat en is van plan deze te verkopen. Dit kan leiden tot een verdere stijging van de winkelpandprijzen en het winkelaanbod verschralen.

De PvdA heeft de stadsdeelvoorzitter gevraagd in gesprek te gaan met De Key hierover. De stadsdeelvoorzitter heeft zijn zorgen geuit richting De Key, onder protest van de VVD en D66, die zeggen zich geen zorgen te maken over de verkoop van panden.

De Key heeft weliswaar bericht dat zij doorgaan met de verkoop van panden in de Spaarndammerstraat, tot grote teleurstelling van de PvdA. Echter, De Key is bereid dit gefaseerd uit te voeren en rekening te houden met ondernemers die momenteel in minder goede financiële situatie zitten. Dit wordt nu door De Key geïnventariseerd.

De PvdA is blij met deze toezegging van De Key. Anne Janssen, fractievoorzitter PvdA: “Het is goed dat De Key haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en ondernemers die het op dit moment moeilijk hebben, ontziet. Deze ondernemers zijn van cruciaal belang voor de levendigheid in de buurt en moeten behouden blijven voor de buurt. Wij zien de inventarisatie dan ook met belangstelling tegemoet’.

De PvdA nodigt ondernemers die huren bij de Key en een huurverhoging vrezen bij mogelijke verkoop uit om zich te melden bij het stadsdeel of bij de PvdA (annejanssen30@gmail.com).