Door Privé: Suzanne Jansen op 17 september 2012

De kracht van bewonersinitiatieven

Afgelopen vrijdag stond in de Telegraaf een artikel over misbruik van geld voor bewonersinitiatieven in West. Na het uitpluizen van honderden bonnetjes zijn vier voorbeelden gevonden waaruit blijkt dat gemeenschapsgeld niet goed gebruikt is. Dat zijn er vier te veel. Gemakshalve is echter wel maar het halve verhaal verteld, zoals al bleek uit de reactie van het stadsdeel.

PvdA tegen misbruik

De PvdA is tegen misbruik van geld voor bewonersinitiatieven! Voor de zomer hebben we hier al een pittige discussie over gehad in de deelraad. Kaders en basisregels moeten duidelijkheid geven, om bewoners verder zoveel mogelijk vrijheid te geven. Samengevat betekent dit dat bewoners een plan met, voor en door de buurt indienen. Als het goedgekeurd is, kunnen ze het uitvoeren. Vooraf krijgen ze een voorschot, en na afloop leveren ze de bonnetjes in en krijgen ze het bestede geld. Daarnaast laten ze aan andere bewoners zien wat voor een mooi project ze uitgevoerd hebben. Als het nodig is moeten bewoners hierbij begeleid worden. Het succes van dit beleid valt of staat met goede uitvoering van deze regels, en voor de zomer hebben we dit in de deelraad juist aangescherpt.

PvdA voor bewonersinitiatieven

Maar belangrijker, de PvdA staat achter het beleid van bewonersinitiatieven! We zijn ongelooflijk trots op de vele bewoners die de afgelopen jaren projecten in, voor en door de buurt georganiseerd hebben. Naai- en kooklessen voor vrouwen die anders het huis niet uitkomen, voorlichtingsbijeenkomsten over gezondheid voor ouderen, culturele en creatieve activiteiten voor kinderen, vele pleintjes en straten die opgeknapt zijn met bloembakken en buurttuinen. Allemaal voorbeelden waarbij nieuwe netwerken in de buurten van West ontstaan zijn, en waarbij leefbaarheid vergroot is. Alleen maar mogelijk door de vele actieve bewoners in West.

Nieuwe manier van werken

Bewonersinitiatieven zijn maar een klein onderdeel van de nieuwe manier van werken in West, en binnen de overheid in het algemeen. Buurtgericht werken noemen we dit. Ambtenaren zitten niet langer achter hun bureau plannen te maken, maar ze gaan de buurten in. Bewoners, ondernemers en professionals zijn leidend voor het beleid van het stadsdeel. Welzijn Nieuwe Stijl past ook binnen deze ontwikkeling. Hierbij staat de kracht van bewoners centraal, en geven zijn aan waar ze – na het aanspreken van hun netwerk – behoefte aan hebben.

Bewoners ga door!

Tenslotte willen we nog twee dingen zeggen. Tegen de bewoners: ga vooral door met al deze mooie initiatieven! Tegen het stadsdeel: zorg dat bewoners begeleid worden en dat de verantwoording en controle op orde is, zodat vanaf nu in de media alleen positieve verhalen over bewonersinitiatieven te lezen zijn.

Privé: Suzanne Jansen