Door Jasper Etten op 15 mei 2013

De openbare ruimte naar een hoger plan

Op 14 mei heeft de deelraad een PvdA-motie aangenomen die moet leiden tot hogere kwaliteit van de openbare ruimte. Onderzocht gaat worden of, en zo ja op welke manier plannen voor de openbare ruimte net zo beoordeeld kunnen worden als plannen voor gebouwen. En vooral, of zulke projecten gezamenlijk beoordeeld kunnen worden.

Dit houdt in dat we gaan kijken naar het belang van ‘ruimtelijke kwaliteit’ van de stad. Tot nu toe kijken we vooral naar de bebouwing, met behulp van de zogenaamde welstand.  Terwijl de druk op de openbare ruimte van de stad tegenwoordig snel toeneemt. Dat vraagt om een andere benadering van de relatie tussen stad en ruimte, en dus ook van een andere beoordeling van die relatie. De motie die ik gisteren indiende laat onderzoeken hoe we dat het beste kunnen doen.

Dat geldt voor Amsterdam West, maar natuurlijk ook voor de rest van de stad. Daarom zal ik mijn motie gaan bespreken met de fracties in de andere stadsdelen en de centrale stad. De motie vraagt het Dagelijks Bestuur van West om hetzelfde te doen op stedelijk niveau met de overige besturen en wethouders. Hieronder kun je de hele motie lezen:

Motie – Welstand openbare ruimte

 

Jasper Etten

Jasper Etten

Jasper Etten is kandidaat-lijsttrekker, kijk op deze pagina voor alle info. “Ik ben er van overtuigd dat ik met de juiste aandacht voor de fysieke kant van de stad kan bijdragen aan de doelstellingen van sociaal-democratie. Met 25 woonjaren in de buurten van West, zet ik mijn kennis en ervaring in om van dit stadsdeel

Meer over Jasper Etten