Door Jasper Etten op 12 december 2011

De rafelranden van de stad

Het stadsdeel moet de vergeten, maar kansrijke plekken in Amsterdam West in beeld gaan brengen en opknappen. Dat is de strekking van de motie die wij indienden bij de begroting voor 2012.

Op deze plekken kunnen namelijk goede kansen liggen voor het stadsdeel. Kansen om de rafeltjes van de stad aan te pakken, die onderdeel van het aanzicht van de stad zijn. Dag in, dag uit rijden of lopen duizenden mensen langs dit soort plekken in ons stadsdeel, bewoners en toeristen. We hebben het stadsdeel gevraagd om deze plekken in kaart te brengen en op te knappen. Bestaande ideeën van bewoners kunnen daarbij worden meegenomen. Dat zou kunnen leiden tot een digitale kaart van Amsterdam West waar bewoners en ondernemers deze plekken kunnen aangegeven en eventueel eigen ideeën erbij opgeven.

Opgeruimde, schone straten zijn buitengewoon belangrijk bij het vergroten van een veilig gevoel. Een buurt kan nog zo mooi zijn, een paar rotte plekken, zoals een verloederd pand, een verwaarloosd stukje openbare ruimte of een nooit ontwikkelde locatie, haalt de waarde van de wijk sterk naar beneden. Iedereen kent zulke plekken wel, die tot ergernis leiden, vervuiling in de hand werken of een onveilig gevoel oproepen. Het gaat om openbare ruimte of bebouwing waarvan bewoners of ondernemers zich afvragen waarom er nooit wat aan gebeurt, zoals vervallen gebouwtjes, dichtgetimmerde panden, oude hekken, verwaarloosde begroeiing of slechte bestrating.

Bewoners rond dit vergeten plekken zitten in de rommel en vragen zich af waarom hier niets aan wordt gedaan. Daar hebben ze groot gelijk in. Daarom gaan wij deze vergeten plekken opknappen en extra inzetten op plekken die dat zeer nodig hebben.

Jasper Etten

Jasper Etten

Jasper Etten is kandidaat-lijsttrekker, kijk op deze pagina voor alle info. “Ik ben er van overtuigd dat ik met de juiste aandacht voor de fysieke kant van de stad kan bijdragen aan de doelstellingen van sociaal-democratie. Met 25 woonjaren in de buurten van West, zet ik mijn kennis en ervaring in om van dit stadsdeel

Meer over Jasper Etten