Door op 18 december 2012

De vreedzame school

Een week geleden werd Nederland opgeschrikt door het bericht dat een meisje uit Meppel een einde aan haar leven had gemaakt door voor de ogen van haar klasgenoten voor de trein te springen. In haar afscheidsbrief gaf ze aan dat ze erg leed onder pestgedrag van andere kinderen. Eerder al ging er een diepe schok door het land na de zelfmoord van Tim Ribberink om dezelfde reden. Inmiddels heeft staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker toegezegd te gaan onderzoeken of er voor scholen een verplicht protocol voor de omgang met pesten moet komen. Op die manier kunnen kinderen en jongeren beter leren welk effect hun handelen heeft op anderen. Een aantal scholen werkt al met een dergelijke methode, waaronder de vreedzame school Joop Westerweel aan het Balboaplein in West. Voor mij een goede reden om tijdens mijn tweewekelijkse les aan groep 5a de kinderen te interviewen over wat vreedzaam nu eigenlijk is en wat de Joop Westerweel als vreedzame school voor hen betekent.

Wat fijn dat jullie je willen laten interviewen. Ik heb me laten vertellen dat jullie op een bijzondere school zitten, namelijk een vreedzame school. Wat is dat eigenlijk vreedzaam en een vreedzame school?

Lief zijn en niet gemeen zijn en als je iemand niet aardig vindt kan je iemand nog wel gedag zeggen. Als de school niet vreedzaam is dan zullen alle kinderen nog steeds lief zijn. Het is irritant dat kinderen elkaar pesten, ze gaan huilen en dat is zielig.

Vreedzaam is aardig zijn en als iemand pijn heeft moet je helpen en dat je iemand niet mag uitschelden.

Een vreedzame school is een school waar je niet zoveel ruzie moet maken. Elke school probeert vreedzaam te zijn. Zo kan je voorkomen dat er ruzie ontstaat.

En waarom is een vreedzame school belangrijk?

Omdat alle kinderen aardig zijn en lief.
Omdat alle juffen en meesters vreedzaam zijn.
Omdat je dan beter kan leren.

De kinderen geven aan dat ze zelf niet vaak worden gepest. “Als klasgenoten uit 5a gepest worden, door wie worden ze dan gepest en waar gaat het dan over?

Oudere kinderen van groep 8 pesten. Vaak dat iemand verliefd is op iemand anders of dat iemand uitgescholden wordt.

En wat doe je als je gepest wordt?

Eerst samen oplossen, dan naar mediatoren en dan naar leerkracht.
Eerst moet je stoppen dan naar de juf, de mediatoren dat duurt lang.
Ja, de mediatoren duren lang, want ze zijn in de pauze en na school beschikbaar. ik heb wel eens met m’n vriendin ruzie gehad en toen moest ik lang wachten op de mediatoren.

In een vreedzame school wordt een aantal leerlingen opgeleid tot mediator. Zij lopen tijdens pauzes en na schooltijd rond en kijken bij ruzie of ze kunnen helpen. “Is het belangrijk dat er mediatoren zijn?

Ze kunnen je helpen problemen op te lossen.
Heel erg, omdat je dan met plezier naar school kan.

Wil je zelf mediator worden?

Ik wil zelf niet mediator worden, je moet dan met vreemde mensen praten. Bijvoorbeeld we gaan met groep 3 praten, gaan ze uiteindelijk weer vechten moet ik ze weer uit elkaar halen, die kleine kindjes zijn zo druk.
Ik ben ook niet zo goed in mediator zijn. Het is best moeilijk om dingen op te lossen soms, soms kan ik wel best boos worden.
Ik vind het wel leuk om met kinderen te werken.

Pesten is niet leuk, complimentjes geven wel. Geven en krijgen jullie wel eens complimentjes?

Ja, dat m’n vriendin goed kan rekenen. En zij geeft complimentjes aan mij dat ik er leuk uit zie en goed kan rekenen.
Heel soms, maar dat ben ik vergeten.
Dat t luchtje van m’n vader lekker ruikt dan krijg ik 3 spuitjes en t shirt van jou ziet er leuk uit.

Mag ik jullie een complimentje geven voor dit interview?

Jij bedankt dat je dit interview met ons hebt gedaan!

Het interview stelt me gerust dat de kinderen van groep 5 al op jonge leeftijd weten welk effect pesten kan hebben op anderen en hoe ruzies kunnen worden opgelost: maak het bespreekbaar, en haal hulp als je er niet uitkomt. Ik ben dan ook blij met de wens van de staatssecretaris voor een protocol voor de omgang met pesten op scholen. En trots dat op de Joop Westerweelschool in West deze stappen reeds gezet zijn.