Door op 25 augustus 2013

Doe-politiek in een doe-democratie

Er verschenen lezenswaardige rapporten, met klinkende titels als ‘vertrouwen in de burger’ en ‘loslaten in vertrouwen’. In de eerste alinea werd steevast geconcludeerd dat ‘de samenleving in hoog tempo verandert’. En dat de overheid zoekt naar haar nieuwe rol.

We gaan er mee aan de slag in West. Of eigenlijk: we zijn er al dagelijks druk mee. In West zijn er geweldige initiatieven van burgers, die de politiek nooit had kunnen bedenken. Mensen die verantwoordelijkheid voor een gemeenschappelijk belang, en vragen om figuurlijke of letterlijke ruimte. En we zien ook de keerzijde van de nieuwe verhoudingen: buurtbewoners die meer hulp nodig hebben in deze nieuwe tijd.

Tijdens de ledenvergadering eind juni hadden we een prettig gesprek over de kansen en gevaren van de nieuwe bestuurscommissies. We markeerden een nieuwe fase in stadsdeelpolitiek, en willen de goede voorbeelden van nu behouden. We werken toe naar een ‘nevengeschikte’ rol van de lokale overheid, met onze sociaal-democratische waarden als kompas.

De nieuwe groep volksvertegenwoordigers krijgt op papier minder taken en bevoegdheden, maar evenveel -of zelfs méér- ambitie. De doe-democratie, een term uit een van die kloeke rapporten, vraagt om een nieuwe politiek. Minder onderling praten, meer luisteren en meer doen. In West hebben we een goede uitgangspositie om daar na 19 maart 2014 verder aan te bouwen: de doe-politiek.

Doe jij mee? Je kunt je tot 3 september melden als kandidaat-bestuurscommissielid voor de PvdA, en tot 16 september als lijsttrekker.

(column ledenblad PvdA Amsterdam West – augustus 2013, dat komende week verschijnt)