Door Godfried Lambriex op 24 mei 2013

Eerste resultaat aanpak slechte panden

In juni 2012 heeft de deelraad het actieprogramma Duurzaam Wonen gestart. Doel van het actieprogramma is om de basiskwaliteit van woningen in West op wettelijk niveau te krijgen en eigenaren te stimuleren hun woningen energiezuiniger te maken. Uit een eerste inventarisatie in 2012 bleek dat 200 tot 300 panden in West waarschijnlijk niet voldoen aan de wettelijke bouwkundige kwaliteit.

Het stadsdeel wil de eigenaren van deze panden bewegen tot herstel van deze panden. Het Bouwbesluit is er niet voor niets. We willen in West woningen die aan de wettelijke normen van deze tijd voldoen. Doen ze dat niet dan treden we op. Dat is goed voor bewoners, de buurt en de kwaliteit van de woning.

We zijn druk bezig om uitvoering aan het actieprogramma te geven. In de eerste ronde zijn de eigenaren van 129 panden benaderd. In het totaal hebben nu eigenaren van 40 panden een plan van aanpak met een planning om de woningen te herstellen. Voor 37 panden wordt nu de bouwkundige opname uitgewerkt, waarna er een plan van aanpak gemaakt kan worden. Bij 17 panden wordt geen medewerking verleend. Bij de overige panden loopt de procedure nog. De tweede ronde start binnenkort.

Naast de inspectie op de wettelijke bouwkundige kwaliteit, doet het stadsdeel tegelijk ook een keuring op gas en elektra. Tot nu toe zijn 441 bewoners/eigenaren benaderd, met het verzoek of ze mee willen werken aan een dergelijke inspectie. Helaas hebben maar 183 bewoners een inspectie toegestaan, van de overige bewoners/eigenaren heeft het stadsdeel geen reactie ontvangen.

Van de 183 woningen die een inspectie hebben ondergaan waren de cijfers zorgelijk. Maar 18 woningen zijn helemaal goedgekeurd. Bij de overige woningen mankeerde iets aan gas en elektra. Dit liep uiteen van kleine mankementen die gelijk verholpen zijn, maar ook ernstigere zaken. Zo is bij 33 woningen het gas afgesloten. Na reparatie is het gas weer aangesloten.

Een ondeugdelijke gas en elektra-installatie kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden. Ik doe dan ook een dringend beroep op de bewoners en eigenaren die een brief ontvangen om medewerking te verlenen aan een inspectie in hun woning. Alle bewoners die niet hebben gereageerd zullen vanaf nu persoonlijk worden benaderd door het stadsdeel waarbij hen opnieuw de mogelijkheid wordt aangeboden om een afspraak te maken voor een inspectie.

Mocht de bewoner geen medewerking verlenen en vermoeden we dat de installatie niet in orde is, dan overweegt het stadsdeel gebruik te maken van de bevoegdheid tot het gedwongen binnentreden van de woning. Ik ga ervan uit dat het niet zover hoeft te komen, omdat het hier gaat om de veiligheid van de bewoner zelf en die van de andere bewoners!

Godfried Lambriex

Godfried Lambriex

“Ik ben de politiek in gegaan om dingen te kunnen veranderen, bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs of het Mercatorplein. Samen met bewoners probeer ik resultaten te boeken, dingen in beweging te brengen. Ook nu we minder geld hebben moet de vernieuwing in West door kunnen gaan. Wonen en economie zijn daarom belangrijke aandachtsgebieden: ik

Meer over Godfried Lambriex