Door op 6 maart 2014

Eerste stap naar behoud zebrapaden Jan Eef gezet

Op aandringen van de PvdA in de gemeenteraad van Amsterdam kijkt wethouder Van Poelgeest nog eens goed naar het behoud van het zebrapad bij de tramhalte Mercatorplein/Jan Evertsenstraat.
Dat is goed nieuws voor de bewoners van De Baarsjes, die iedere dag in groten getale gebruik maken van deze oversteekplaats. Na de zomer neemt de wethouder een definitief besluit. Tot die tijd blijft het zebrapad bestaan.

De PvdA in Amsterdam West ziet dit als een eerste stap in de goede richting. Wij blijven echter samen met bewoners en ondernemers strijden voor behoud van beide oversteekplaatsen in de Jan Eef die dreigen te worden verwijderd. De veilige oversteek van voetgangers van de ene naar de andere kant van de straat, moet behouden blijven. Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat de veiligheid van voetgangers het verliest van enkele seconden winst voor de tram. Samen met bewoners en ondernemers blijven wij ons hard maken voor een veilige winkelstraat!

Lees ook de reactie van wethouder van Poelgeest op de vragen van de PvdA.

Floris Vels, woordvoerder verkeer PvdA Amsterdam West