Door Privé: Suzanne Jansen op 23 februari 2012

Extra boost voor winkelstraten

Woensdag 22 februari is bekend gemaakt dat in de Jan Evertsenstraat en Jan van Galenstraat een bedrijveninvesteringszone (BIZ) zal worden ingesteld. Ik ben erg blij dat een meerderheid van de ondernemers heeft gekozen voor de komst deze zones.

Een BIZ geeft ondernemers namelijk de mogelijkheid om gezamenlijk te investeren in hun bedrijfsomgeving. Doordat iedere ondernemer via de Belastingdienst jaarlijks een bedrag bijdraagt kunnen activiteiten zoals een Sinterklaasmiddag, een kerstmarkt of het opzetten van een website gemakkelijk samen gerealiseerd worden. Met de BIZ-regeling ontstaat bovendien grotere financiële zekerheid zodat ook verbeteringen in de veiligheid, de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte op een professionele manier kunnen worden doorgevoerd.

In december 2010 hebben wij daarom het Dagelijks Bestuur gevraagd te onderzoeken of ondernemers het opstarten van bedrijveninvesteringzones zouden steunen. Godfried Lambriex, de verantwoordelijk portefeuillehouder, heeft nu op een uitstekende manier uitvoering gegeven aan deze motie.

Op dit moment werkt het stadsdeel – eveneens naar aanleiding van een PvdA-motie –  aan winkelstraatvisies voor de Jan Evertsen- en Jan van Galenstraat. Met alle betrokkenen en op alle mogelijke terreinen wordt gekeken in welke richting de winkelstraten zich willen gaan ontwikkelen. De BIZ-regeling is een mooie aanvulling op dit proces en kan net een extra zetje geven aan nieuwe ondernemers met verrassende ideeën. De komst van de BIZ is bovendien een mooie extra boost bovenop bestaande initiatieven als ‘Geef om de Jan Eef’.

Ik ben dus trots dat in West twee nieuwe BIZ-regelingen van kracht worden. De zones zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de transformatie van de Jan Evertsen- en de Jan van Galenstraat naar schone, veilige en bovenal gezellige winkelstraten!

Privé: Suzanne Jansen