2 september 2013

Farida Polsbroek voorzitter adviescommissie kandidaatstelling

In juni is tijdens de ledenvergadering de samenstelling van de adviescommissie voor de kandidaatstelling aan de orde geweest. Helaas heeft voorzitter Nina Tellegen moeten besluiten zich terug te trekken als voorzitter van deze commissie. Voor herstel van haar gezondheid, heeft ze haar activiteiten voor de komende periode tot een minimum moeten beperken en al haar nevenfuncties opgeschort. We wensen Nina spoedige beterschap. 

Het bestuur is verheugd dat Farida Polsbroek bereid is om het voorzitterschap op zich te nemen. Farida is directiesecretaris bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast is ze onder meer gemeenteraadslid voor de PvdA in Diemen en secretaris van het Netwerk Diversiteit van de PvdA. Met haar uiteenlopende werkervaring, enthousiasme en daadkracht zien we in haar een uitstekende voorzitter voor de commissie.

De adviescommissie selecteert op basis van een schriftelijke en twee gesprekkenrondes kandidaten voor de bestuurscommissie in Amsterdam West. De commissie adviseert het afdelingsbestuur over de volgorde van de kandidatenlijst. Vaststelling van de kandidatenlijst door de ledenvergadering staat gepland voor woensdag 27 november. Alle informatie over de procedure staat op deze pagina