Door Privé: Anne Janssen op 14 december 2015

Geen bebouwing in Domela Nieuwenhuis Plantsoen

De bestuurscommissie vergaderde op donderdag 10 december, mede op initiatief van de PvdA, op locatie over het Domela Nieuwenhuis Plantsoen. Voor de PvdA is het na de bijeenkomst kraakhelder: wij stemmen voor een variant zonder bebouwing en nemen de bewonersvariant als uitgangspunt.

We hebben concreet gezien wat de verschillende scenario’s voor het plantsoen in de praktijk betekenen. De opkomst van bewoners was groot, en het feit dat wij naar de bewoners toekwamen in plaats van andersom werd alom gewaardeerd. Lokale politiek 2.0.

Tijdens de avond in de Elisabeth Paulus school presenteerde het stadsdeel meerdere scenario’s, van 100 procent plantsoen tot bebouwing van het plantsoen met woningen, een hotel, een horecapaviljoen of een bedrijfsverzamelgebouw. Ook de bewoners hebben, samen zeer veel betrokken buurtbewoners, een variant uitgedacht. Hierin wordt met minimale ingrepen geïnvesteerd in het plantsoen, en blijft de historische waarde behouden en verder geaccentueerd.

De PvdA is onder de indruk van het werk en de betrokkenheid van de bewoners bij het plantsoen. Niet alleen wordt het plantsoen al jaren onderhouden door een groep actieve bewoners, ook hebben zij met zeer veel mensen een alternatief uitgewerkt dat op steun van de buurt kan rekenen. Het plantsoen is duidelijk van waarde voor de buurt, niet alleen vanwege het groen, maar ook omdat het een ontmoetingsplek biedt, en mensen verbindt.

Tijdens de avond bleef echter nog veel onduidelijkheid bestaan over de financiën: hoeveel geld is er nodig om extra te investeren in het plantsoen, zoals het asfalt saneren? En hoe worden de varianten gefinancierd?

De stadsdeelvoorzitter gaf aan dat het Algemeen Bestuur (AB) nu aan zet is. Zij moet een principe-uitspraak doen: willen we gaan voor een variant met of zonder bebouwing? Volgend jaar praten we verder over het plantsoen. Er zal in de tussentijd meer duidelijkheid komen over de financiën, waarna het AB een principe-uitspraak zal doen over de toekomst van het Plantsoen.

Privé: Anne Janssen

Privé: Anne Janssen

Anne Janssen (1978) woont met haar man en zoontje in De Baarsjes. Ze is sinds maart 2014 lid van de bestuurscommissie van Amsterdam West en in april 2014 werd ze verkozen als voorzitter van de PvdA-fractie. In het dagelijks leven werkt ze voor Nuon ls adviseur op het gebied van duurzaamheid. Eerder werkte ze onder

Meer over Privé: Anne Janssen