Door Martien Kuitenbrouwer op 28 februari 2013

Géén respect voor discriminatie

Vrijdag lanceert Arnoud van Rooij met burgemeester Van der Laan de campagne ‘Géén respect voor discriminatie’. Van Rooij was zo moedig een café-restaurant te beginnen aan Gerard Callenburgstraat 1 bij de Rijpgracht, in de buurt Landlust in Bos en Lommer. De afgelopen tijd werd hij ernstig belaagd.

Deze buurt stond slecht bekend en Van Rooij was één van de eersten die daar toch een nieuwe zaak begon. Zijn restaurant ‘Van de Buurt’ is een succes. Maar twee weken geleden belde hij mij omdat hij als homo stelselmatig getreiterd werd door een groep jongens uit de buurt. Vooral zijn vriend was bang.

We gingen direct met een aantal medewerkers van het stadsdeel bij hem langs. We konden de twee aanstichters meteen identificeren: de ene liep net langs het restaurant en de andere bleek bekend. Dezelfde avond kreeg één van hen bezoek van de politie.

Confrontatie

Een paar dagen later volgde de confrontatie tussen Arnoud en zijn twee belagers. Dat gebeurde bij de stichting Connect van Saïd Bensallam, in aanwezigheid van een medewerker van het stadsdeel. Daar werden de incidenten besproken en boden de daders hun excuses aan.

Het blijkt dat zulke confrontaties goed werken. Dit vormde de aanleiding voor Arnoud om een buurtcampagne tegen discriminatie te beginnen. Deze campagne gaat niet alleen om homo’s, maar om iedereen die gediscrimineerd en uitgesloten wordt. Ik vind het een goede actie van Arnoud, omdat hij die organiseert met de buurtbewoners.

Pesten

Bij pesten gaat het altijd om een kleine groep die het gemunt heeft op een individu. Pesten gebeurt in de luwte omdat de mensen er omheen het gedogen. Maar als je erin slaagt om de stilzwijgende meerderheid daar omheen te mobiliseren weet je dat het pesten ophoudt. Het lijkt dat dat in dit geval gelukt is. Bovendien betrekt Van Rooij de pesters bij zijn actie, die er nu zelfs aan meedoen.

Anonimiteit doorbreken

Van Rooij wil dat ‘Géén respect voor discriminatie’ zichtbaar wordt door posters en stickers achter de ramen van bewoners en winkeliers. Zo nemen zij stelling tegen discriminatie. Bij hen kun je terecht als je gediscrimineerd wordt. Zo wordt bovendien de anonimiteit doorbroken.

Inmiddels prijkt artikel 1 van de Grondwet op het raam van zijn restaurant:

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Het zou goed zijn als bewoners en ondernemers in andere buurten van West deze actie overnemen. Het stadsdeel zal ook hen dan steunen met het programma Vrij West, dat als doel heeft dat iedereen in West kan houden van wie hij of zij wil en kan geloven wat hij of zij wil.

Vrijdag rond 17.00 uur start de actie ‘Géén respect voor discriminatie’ bij Arnoud van Rooij’s restaurant Van de Buurt in aanwezigheid burgemeester Van der Laan. Het adres is Gerard Callenburgstraat 1 bij Rijpgracht, tussen de Admiraal de Ruijterweg en de Willem de Zwijgerlaan. Iedereen is welkom.

Martien Kuitenbrouwer

Martien Kuitenbrouwer

“Als stadsdeelbestuurder heb je te maken met alle grote, stedelijke probelemen, maar tegelijkertijd is een stadsdeel ook een soort dorp. Je praat niet alleen maar: je bent ook aan het doen. Dat vind ik erg belangrijk. Ik wil dat iedereen zich in West prettig en veilig kan voelen en dat kinderen, van jongs af aan,

Meer over Martien Kuitenbrouwer