22 mei 2014

Gerard Oosterwijk uit De Baarsjes wil voor de PvdA Europa in

Gerard Oosterwijk (29) uit West is kandidaat voor het Europees Parlement. Vandaag staat hij op het stembiljet op plek 13 namens de PvdA.

West-Indische buurt
‘In de twee jaar dat ik in de West-Indische buurt woon, ben ik verliefd geworden op onze wijk. Europa lijkt ver weg, maar raakt ons wel degelijk ook onze buurt. In het appartement tegenover mij woonden tot voor kort 7 Poolse buurmannen, in een appartement bedoeld voor maximaal 4 mensen. Tegenover oneerlijke verdringing van banen staat vaak uitbuiting van de werknemers die hier uit Oost-Europa naar toe komen.’

Schaduwkanten
‘Europa is opgebouwd rond een interne markt, waar vooral het bedrijfsleven veel voordeel van heeft. Veel mensen in Nederland zien ook de schaduwkanten van Europese eenwording. Zo staat het huidige Europa oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt toe, waardoor Poolse werknemers hier voor een Pools loon komen werken. Het vrij verkeer van werknemers binnen de EU is een groot goed, maar mag niet werknemersrechten als cao-lonen ondergraven.’

Voldoening
‘Werk hebben is een fundamentele behoefte voor mensen, niet alleen om geld mee te verdienen, maar ook om voldoening uit te halen. Zelf heb ik het genoegen om als teamleider bij de klantenservice van ING regelmatig mensen aan te nemen en zie dan met eigen ogen hoe belangrijk dit voor hen is. De hoge werkloosheid in Nederland en in de rest van Europa is mij een doorn in het oog.’

Banen scheppen
‘Veel partijen zeggen dat de overheid geen banen creert en dat we dit puur moeten overlaten aan het bedrijfsleven. Als sociaal-democraat geloof ik wel degelijk dat overheden banen scheppen en een grote rol hebben in het terugdringen van de werkeloosheid. Als PvdA stellen we een doel, maximaal 5% werkeloosheid. Deze norm komt te staan naast begrotingsnormen en dwingt landen en de Europese Centrale Bank actie te ondernemen als te veel mensen zonder werk zitten.’

Sociaal Europa
‘Ik en mijn partij de PvdA willen de Europese Unie weer in balans krijgen. Van een neoliberaal project met heilig geloof in de markt, naar een sociaal Europa dat oog heeft voor wat mensen nodig hebben.’