Door op 9 maart 2015

Hoog tijd om moslimdiscriminatie serieus te nemen

In de Westerparkbuurt wordt al jarenlang een groep moslima’s verbaal en fysiek mishandeld door een man die bij de politie bekend is. De man heeft het gemunt op vrouwen met een hoofddoek die alleen over straat lopen. Hij scheldt hen uit en deinst er niet voor terug om de vrouwen soms ook te slaan. Dit gedrag mogen wij niet tolereren in ons stadsdeel. Sommige vrouwen durven zelfs de straat niet meer op.

Ondanks het feit dat verschillende vrouwen aangifte tegen de man hebben gedaan, is hij nog niet door politie opgepakt. Abdou Menehbi van de Amsterdamse stichting Emcemo denkt dat dit mede komt doordat de politie geen richtlijnen hanteert voor de discriminatie van moslims. Voor andere discriminatiezaken, zoals bv antisemitisme of homogeweld, zijn er duidelijke regels vastgesteld. Dit zorgt ervoor dat de daders kunnen worden gestraft. Moslimdiscriminatie wordt echter niet altijd herkend en als dat wel het geval is, weet men niet precies welke maatregelen er genomen moeten worden.

Sinds de aanslagen in Parijs melden verschillende moslims dat de agressie tegen hen is toegenomen. De PvdA Amsterdam West vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Wij pleiten voor een serieuze en adequate afhandeling van moslimdiscriminatiezaken. Het mag niet zo zijn dat geweld tegen moslims ongemerkt en onbestraft blijft. Wij zouden graag zien dat de politie met moslims in gesprek gaat. En dat er een verandering komt in de manier waarop met deze vorm van discriminatie omgegaan wordt. Daarom hebben wij hier schriftelijke vragen over gesteld aan het Dagelijks Bestuur.