Door op 12 mei 2013

In de aanval tegen afval!

Meer handhaving en hoge boetes voor afvaltoeristen. Het zijn twee van de punten die Jasper Etten en ik deze week presenteren om de overlast van (grof)vuil op straat aan te pakken. In 2012 startte het stadsdeel met een hotspot-aanpak waarbij locaties met ernstige overlast een intensieve aanpak op maat krijgen.

West had lang het imago van een verloederd stadsdeel, maar het gaat nu de goede kant op. Uit recente cijfers blijkt dat West zelfs het schoonste stadsdeel is van de hele stad! Desondanks blijft er een aantal locaties waar de overlast van (grof)vuil harnekkig is. De hotspot-aanpak begint haar vruchten af te werpen, en andere gemeenten hebben al interesse getoond. Dat is natuurlijk prachtig nieuws. Tegelijkertijd is echter duidelijk geworden dat een aantal van 40 hotspots op meer dan 1000 afvallocaties simpelweg niet genoeg is. Vandaar dat Jasper Etten en ik deze week een vijfpunten-plan presenteren waarmee de aanpak van afvaloverlast kan worden geïntensiveerd. Zo kan het uitgroeien tot een echt succesverhaal.

Het stadsdeel heeft de taak om voor een goed werkende afvalinzameling te zorgen. De medewerking van bewoners en bedrijven is echter essentieel. Daarom komen we met dit plan enerzijds bewoners tegemoet door intuïtieve oplossingen aan te dragen, maar pakken we anderzijds notoire afvaldumpers hard aan met hoge boetes. Want als steeds meer mensen hun grofvuil op de verkeerde dag op straat zetten, of hun vuilniszakken naast de container laten staan, dan is het einde zoek.

Het plan bestaat uit de volgende vijf voorstellen:

  • Oplossingen op maat voor alle overlastlocaties. Afvalcontainers worden intensief in de gaten gehouden, zodat een duidelijk beeld onstaat van de locaties met hardnekkige overlast en de aard van de problemen.
  • Tijdige en passende actie van de afdeling handhaving op problemen bij een afvallocatie dankzij een flexibele inzet van handhavers.
  • Huishoudens mogen twee keer per jaar hun grof vuil gratis laten ophalen buiten de reguliere ophaaldag om. Boven deze twee keer blijven de kosten €50,- per keer.
  • Aparte aanbiedingstegels voor grofvuil waar de stoep breed genoeg is. Op veel plekken in West is de stoep te smal om grofvuil aan te kunnen bieden, met als gevolg een opeenhoping van grofvuil bij de afvalcontainers.
  • Hoge boetes voor bewoners die keer op keer hun (grof)vuil verkeerd aanbieden én voor afvaltoeristen van buiten de stad die hun afval in West dumpen. Deze laatste groep zal pas bij bedragen van € 1000,- echt kunnen worden afgeschrikt.

Bewoners in West – u ook – kunnen nu al een afvalbak adopteren. Zij houden een oogje in het zeil: is de omgeving van de bak schoon? Waar nodig spreken ze buurtbewoners aan die hun afval verkeerd aanbieden. Jasper en ik zullen ons inzetten om extra adoptanten van afvalbakken te vinden – ook binnen onze eigen fractie. Zo dragen we als bewoners allemaal wat bij aan een schone en leefbare buurt!