Door Privé: Frank Kuipers op 8 februari 2014

In memoriam: Bob Morriën

Op 17 januari is Bob Morriën op 83-jarige leeftijd overleden. Bob was vanaf 1990 4 jaren lang voor de PvdA lid van de eerst gekozen stadsdeelraad Westerpark. Die verkiezing was een bekroning op vele jaren inzet voor de Partij van de Arbeid en zijn geliefde Spaarndammerbuurt. Hij was naast zijn werk voor de gemeente Amsterdam onder andere actief in het Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt en in het Wijkopbouworgaan. Hij was een hartstochtelijk pleitbezorger voor de stadsvernieuwing en voor ‘volkswoningbouw’.

Ook in de deelraad waren dat zijn speerpunten. Hij zag zich als een vertegenwoordiger van de gewone arbeider en de buurtbewoner en trok zich daarbij weinig aan van de conventies van de stadsdeelpolitiek.

Bob was niet enthousiast over hoe de PvdA zich in de jaren 90 ontwikkelde. Hij vond dat de partij te weinig strijdbaar was, de idealen niet meer krachtig verdedigde, en teveel werd gedomineerd door doctorandussen. Bob hunkerde ook naar de saamhorigheid die in zijn ogen de buurt in de stadsvernieuwingsperiode kenmerkte.

Maar Bob bleef zich verbonden voelen aan de beweging en de buurt. Op veel bijeenkomsten was hij zichtbaar en vooral ook hoorbaar aanwezig. Hij nam ook het initiatief voor een herdenking van Domela Nieuwenhuis bij diens beeld vlakbij de buurt. Daar klonken de strijdliederen als vanouds

De gezondheid van Bob was al lang niet best en ging de laatste jaren zienderogen verder achteruit. Enige tijd geleden verhuisde hij vanuit een wooncomplex voor oudere buurtbewoners in de Spitsbergenstraat naar een belangrijke verworvenheid van de stadsvernieuwing in de buurt; het nog door Joop den Uyl geopende verzorgingstehuis Bogt-Westerbeer. Uiteindelijk overleed hij in verpleegtehuis St. Jacob. Op 22 januari werd Bob op begraafplaats St. Barbara begraven.

Privé: Frank Kuipers