6 februari 2014

Kindpakket voor kinderen uit minimagezinnen

In Amsterdam West is op initiatief van de PvdA en GroenLinks in juli gestart met het kindpakket voor kinderen van ouders die rond moeten komen van een minimuminkomen. Vandaag werd bekend dat ook de gemeente Amsterdam kinderen uit Amsterdamse minimagezinnen op deze manier gaat bijstaan.

Vanaf komend jaar ontvangen Amsterdamse minimagezinnen met kinderen van 11, 12 en jaar oud een extraatje van de gemeente door de invoering van het Kindpakket. Het Kindpakket maakt mogelijk dat basisbenodigdheden voor deze kinderen bekostigd kunnen worden. Zo kunnen deze kinderen op gelijkwaardige manier meedoen met hun leeftijdsgenoten.

Een van de onderdelen uit het Kindpakket in West was de Kolenkids-conferentie waar kinderen aan stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer en wethouder Freek Ossel hun wensen en ideeën presenteerden voor een betere buurt en leefomgeving. Ruim vijftig kinderen hebben deze middag input gegeven voor de invulling van het kindpakket. Uit hun reacties deze middag bleek dat de kinderen zich afgezonderd voelen en soms zelfs schamen omdat ze niet aan alle activiteiten mee kunnen doen.

De PvdA West is blij om te horen dat ook de gemeente Amsterdam gaat werken met het Kindpakket. Het extraatje dat ouders gaan ontvangen zal bijvoorbeeld bestaan uit sport- of muzieklessen of een nieuwe winterjas. “We vinden dat onze kinderen het beste uit hen zelf moeten kunnen halen en deel kunnen nemen aan de samenleving zonder dat armoede daarbij een belemmering vormt. Het Kindpakket is daarbij een steuntje in de rug!” aldus Jeroen van Berkel.