22 mei 2014

Kom in actie tegen inbraken in de Kolenkit en Laan van Spartaan!

De PvdA heeft vandaag  vragen gesteld over het aantal inbraken in de Kolenkit en Laan van Spartaan. Uit gegevens van de politie, die RTL Nieuws verzameld heeft, blijkt dat de inbraken hier bijna drie keer hoger is dan in de rest van Amsterdam West.

Dit strookt met de uitkomsten van de buurtonderzoeken die de PvdA gedaan heeft de afgelopen maanden. Wij hebben daar van bewoners gehoord en met eigen ogen gezien, dat het inbrekers vaak erg makkelijk wordt gemaakt. Met name verouderde huizenblokken die beheerd worden door woningbouwverenigingen zijn een makkelijk doelwit. Zo zijn deuren gemakkelijk open te breken, omdat er geen anti-inbraakstrips zijn en sloten niet of slecht sluiten. Ook ontbreken intercoms, waardoor bewoners de centrale toegangsdeur vaak tot laat in de avond open laten staan en inbrekers zo naar binnen kunnen lopen.

De PvdA vindt dit onacceptabel en vindt dat het tijd voor actie. Vandaag heeft bestuurscommissielid Anne Janssen vragen gesteld (zie hieronder) aan de stadsdeelvoorzitter van Amsterdam West om met een anti-inbraakplan te komen voor de Kolenkit, samen met de bewoners en de woningbouwcorporaties. De corporaties kunnen een voorbeeld nemen aan een samenwerkingsverband van een zestal corporaties die de handen ineen geslagen hebben om hun woningen veiliger te maken en daarbij subsidie hebben gekregen van het minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Via deze weg vragen wij bewoners die in slecht beveiligde panden wonen dit te melden bij de PvdA. U kunt daarbij contact opnemen met Anne Janssen: annejanssen30@gmail.com.

Schriftelijke Vragen PvdA:

1.Op 1 mei jl. heeft RTL Z gegevens van de politie over het aantal aangiften over (pogingen tot) woninginbraak verzameld van de afgelopen 9 maanden. Hieruit blijkt dat in het postcodegebied 1061, waar onder meer de Kolenkit en Laan van Spartaan zich bevinden bijna drie keer zoveel woninginbraken zijn gepleegd dan het gemiddelde in Amsterdam en in andere buurten in West. Kunt u deze gegevens bevestigen?

(bron: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/nieuwe-cijfers-check-hier-de-inbraken-jouw-postcodegebied )

2.Kunt u aangeven welke acties zijn ondernomen om het aantal inbraken in specifiek deze buurt tegen te gaan, en in welke mate deze effectief zijn gebleken?

3.Naar aanleiding van een buurtonderzoek heeft de PvdA signalen van buurtbewoners gekregen dat een aantal panden van de woningbouwcoöperaties in de Kolenkit niet veilig zijn, vanwege verouderd hang en sluitwerk, het ontbreken van anti-inbraakstrips en intercoms. Bent u bereid om op korte termijn met de desbetreffende woningbouwcoöperaties om tafel te gaan om te bespreken hoe dit opgelost kan worden?

4.Het tegengaan van inbraken berust op zowel preventie, surveilleren, als aanpak van daders. Bewoners spelen met name in de preventieve sfeer een belangrijke rol. Bent u bereid om samen met bewoners, politie, woningbouwcoöperaties en andere organisaties een anti-inbraakplan op te stellen voor de Kolenkit en Laan van Spartaan en deze voor de zomer te presenteren aan het Algemeen Bestuur?

5. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft onlangs €125.000 euro vrijgemaakt om een zestal corporaties te ondersteunen in hun ambitie om 111.000 huurwoningen veiliger te maken. Bent u bereid samen met de woningbouwcorporaties in de Kolenkit te onderzoeken of een dergelijk initiatief ook genomen kan worden in Amsterdam West?

Bron: (http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj/nieuws/2014/05/08/minister-opstelten-reikt-politiekeurmerk-veilig-wonen-uit-voor-eerste-woningen-stroomversnelling.html)