Door Jasper Etten op 18 april 2013

Nieuw, levendig kunstwerk voor de Kolenkit

De Kolenkitbuurt is een buurt in ontwikkeling. En hoe graag we deze vernieuwing met z’n allen ook willen, dat proces loopt enorme vertraging op. Dat komt hoofdzakelijk door de crisis en de gevolgen op de woningmarkt. Dat is de reden waarom de PvdA-fractie afgelopen zomer een motie indiende om de Kolenkit voorrang te verlenen bij het streven van de coalitie naar meer kunst in de openbare ruimte. Dat kunstwerk gaat er nu komen. Het initiatief van de PvdA belooft een spannende, vrolijke en levendige bijdrage voor de buurt te worden.

Voorwaarde bij deze motie was dat bewoners nadrukkelijk betrokken werden bij het komen tot dit kunstwerk. Op woensdag 10 april werd een traject afgerond waarin bewoners uit de buurt in een klankbordgroep meewerkten aan een voordracht uit 11 inzendingen. Tijdens de voordracht werden 3 kunstwerken door de kunstenaars zelf gepresenteerd aan de buurt. Hoewel ze bleven binnendruppelen, waren er helaas niet zo veel bewoners aanwezig. Ondanks een uitnodiging in de brievenbus. Op de een of andere manier werkt dat dus niet goed genoeg.

Er is wel een keuze gemaakt. De drie werken hadden duidelijk een heel verschillend karakter:

  • een zuil, in vorm verwijzend naar de Kolenkittoren, opgebouwd uit elementen met verschillende afbeeldingen uit de Kolenkitbuurt, mede afkomstig van bewoners;
  • een bolvormig, veelkleurig object wat dienst kan doen als een wachthuisje en schuilplek, opgebouwd uit onderdelen die een relatie hebben met de Kolenkitbuurt;
  • een verhuiswagen (inclusief verhuisdienst) voor de bewoners van de Kolenkit, die ook dienst kan doen als logeerplek.

De keuze is gevallen op de verhuisdienst. De verhuiswagen en –dienst brengt het vertrek en de aankomst in de wijk in beeld, of, beter nog, de verhuizing binnen de buurt, van oud naar nieuw. Over het kunstwerk kan je hier alles teruglezen, ook met plaatjes.

Het mooie van dit idee vind ik dat de bewoners een actieve rol krijgen bij dit levende kunstwerk. Waarmee bewoners op een vrolijke manier betrokken worden bij, en onderdeel worden van de verdere ontwikkeling van de Kolenkit. Zo zijn ze, behalve bij de totstandkoming van dit idee, ook betrokken bij de uitvoering. Precies zoals de motie het heeft bedoeld. Ondertussen zullen we moeten nadenken over hoe we bewoners meer kunnen enthousiasmeren voor dit soort trajecten. Ondanks alle moeite die het stadsdeel doet, moeten we nog steeds bijleren. Ik zal de komende maand een voorstel daarvoor bespreken in de fractie. Wordt dus vervolgd…

Jasper Etten

Jasper Etten

Jasper Etten is kandidaat-lijsttrekker, kijk op deze pagina voor alle info. “Ik ben er van overtuigd dat ik met de juiste aandacht voor de fysieke kant van de stad kan bijdragen aan de doelstellingen van sociaal-democratie. Met 25 woonjaren in de buurten van West, zet ik mijn kennis en ervaring in om van dit stadsdeel

Meer over Jasper Etten