Door Martien Kuitenbrouwer op 17 december 2012

Lesbisch stel niet meer getreiterd

In november kreeg buurtregisseur Mustapha Rahali de melding dat een lesbisch stel al maandenlang werd getreiterd. Het gebeurde in de Gulden Winckelbuurt in Bos en Lommer. Een vijftal buurtjongens van rond de veertien, van Turkse en Marokkaanse afkomst, maakte zich hieraan schuldig. Meestal was het getreiter verbaal, maar er is bijvoorbeeld ook een brandende lucifer in de brievenbus gegooid.

Strafblad

De buurtregisseur vond de jongens nog dezelfde dag. Die avond laat bezocht hij nog hun ouders thuis. Dat was voor zowel de ouders als de kinderen schrikken: een politieagent die je zoon van veertien zowat uit zijn bed haalt om verhaal te halen. Ze moesten met hun ouders naar het politiebureau en daar is indringend met ze gesproken. Ze schrokken ervan te horen dat je voor een dergelijke misstap een strafblad kunt krijgen en dat daarmee je kansen op werk later veel kleiner zijn. Ze kregen huiswerk en andere opdrachten. Je kunt in het leven altijd linksom of rechtsom gaan. Nu hebben ze nog die keus.

Later die maand was een debat bij stichting Connect van Saïd Bensallam over homoseksualiteit en hoe daarmee om te gaan. De jongens moesten actief aan het debat deelnemen en er een verslag over schrijven. Ze zijn in een politiebusje naar Connect vervoerd. In de pauze heb ik een stevig gesprek met ze gevoerd. Ik vroeg hoe ze het in hun hoofd haalden een lucifer door de bus te gooien. Eén van die jongens was erg dik; ik heb hem gevraagd hoe hij het zelf vond daarmee gepest te worden. Dat vond hij naar. Hij begreep hoe erg pesten is. Maar ik heb ze ook gecomplimenteerd dat ze nu zo hun best deden.

Discrimineren

De volgende stap was een gesprek met het lesbische paar. Dat werd gevoerd onder toezicht van de wijkteamchef, de buurtregisseur en medewerkers van het stadsdeel. Alle vijf de jongens en de twee vrouwen waren aanwezig. Het gesprek begon met een goed woord voor iedereen die de moed had er te zijn. De jongens waren zenuwachtig.

Vervolgens is uitgelegd hoe belangrijk het is dat iedereen veilig zichzelf kan zijn in West. En hoe pijnlijk discrimineren en treiteren zijn. Nu begrepen zij goed hoe erg het is om gepest te worden om je geaardheid. De jongens maakten één voor één hun excuses. Vervolgens lazen ze hun verslagen van het debat voor. De bijeenkomst werd afgesloten met een handdruk. De vrouwen aanvaardden de excuses en complimenteerden de jongens en de organisatie met de aanpak. Je moet bij dit soort incidenten tijdig doortastend ingrijpen, dan is het te stoppen. Buurtregisseur Mustapha Rahali heeft deze zaak uitstekend aangepakt.

Het stadsdeel voert de campagne Vrij West: je moet hier prettig kunnen leven ongeacht je geloof of seksuele voorkeur.

Martien Kuitenbrouwer

Martien Kuitenbrouwer

“Als stadsdeelbestuurder heb je te maken met alle grote, stedelijke probelemen, maar tegelijkertijd is een stadsdeel ook een soort dorp. Je praat niet alleen maar: je bent ook aan het doen. Dat vind ik erg belangrijk. Ik wil dat iedereen zich in West prettig en veilig kan voelen en dat kinderen, van jongs af aan,

Meer over Martien Kuitenbrouwer