28 april 2016

Meer 30km-zones en handhaving van asociaal gedrag scooters

25 procent minder verkeersdoden en ernstig gewonden in 2020. Dat is een van de ambities van het stedelijk meerjarenplan voor verkeersveiligheid.

Tijdens de bespreking van dit plan toonde Onika Pinkus, namens de PvdA lid van de bestuurscommissie, blij te zijn met deze doelstelling. Wel heeft de PvdA gepleit voor meer 30km-zones in het stadsdeel West. Nu staat er dat dit alleen voor het centrum bekeken gaat worden. De PvdA heeft ook aangedrongen op verzwaard handhaven op scooteroverlast op fietspaden.

Onika Pinkus: ‘Wij maken ons zorgen over het asociale rijgedrag van scooters op de fietspaden. Daar waar mogelijk moeten scooters zo snel mogelijk naar de rijbaan. Daar waar dit niet kan of mag, moet er stikt gehandhaafd worden op dit asociale rijgedrag van scooters op de fietspaden.’