Door op 11 juni 2013

Mening vormen of hebben

Toegegeven: een overzicht van louter feiten is niet het prettigste leesvoer. Duiding, opinie en oordeel geven massamedia en sociale media smoel. Maar soms lijkt het alsof we een beetje doorslaan.

Zoals filosoof Rob Wijnberg begin dit jaar schreef in zijn boekje De Nieuwsfabriek, belanden we continu in een opiniedwangbuis. “Een mening vorm je niet, die héb je – klaar om geventileerd te worden.” Er wordt je geen tijd gegund om voors en tegens af te wegen, om informatie te vergaren.

Binnen de PvdA is de laatste weken veel gediscussieerd. Meningen verschilden en emoties liepen op. Voor een deel draaide het om principes en waarden: die zijn niet onderhandelbaar, maar af te wegen zijn ze wel. Een groot deel van het debat draaide ook om feiten en context: waar hebben we het precies over, welke consequenties zijn eraan verbonden?

Je moet van goeden huize komen om ruimte te krijgen voor het vormen van een mening. De Nieuwsfabriek dwingt tot stelligheid, of liever nog tot veroordelen – concludeert Wijnberg. Een debat kan dan alleen eindigen in een winnaar en een verliezer. Je krijgt gelijk, of je bindt in.

Het is een valkuil voor een politieke partij als de onze, waarin we bij uitstek het debat voeren om een onderbouwde mening te vormen. Waarin we geloven dat meer kennis voor meer inzicht zorgt. Waarin luisteren leidt tot leren.

Veel leesplezier gewenst in dit magazine – de eerste editie in deze nieuwe vorm op papier

(column ledenblad PvdA Amsterdam West – mei 2013)