Door Jasper Etten op 12 februari 2013

Minder grof met vuil

Je kent dat vast, dat je je ergert aan de hopen grofvuil die op de stoep voor je deur liggen, terwijl de vuilnismannen gisteren nog langs zijn geweest. En dat je je dan afvraagt wie dat doet, wanneer (stiekem, ’s nachts?), en waarom? Sinds ik hier op ben gaan letten valt het me op dat het een steeds groter probleem lijkt te worden.Waarom heeft zo iemand zó veel moeite z’n grofvuil buiten te zetten op het tijdstip te dat het mag en dat het de bedoeling is?

Het is natuurlijk niet nieuw, deze ergernis. Het is eigenlijk een vreemd soort luxeprobleem, niet alleen als je kijkt naar wat er allemaal wordt weggegooid, maar ook met wat voor gemak mensen er een puinhoop van maken op straat. Je eigen straat, waar je buren dus nog dagen tegenaan moeten kijken. Het is mogelijk om het vuil op straat te melden, en dan wordt het opgehaald. Maar dat kost het stadsdeel heel veel geld. Belastinggeld. En dan vraag ik me af: hoeveel van de mensen die hun troep zomaar op straat gooien, zijn dezelfde mensen die klagen over hoeveel belasting we moeten betalen?

Sinds kort is er in West een nieuw actieprogramma, waarbij een aantal ‘hotspots’ grondig wordt aangepakt. Er wordt opgelet wat er precies gebeurt, er wordt aangepakt en mensen worden directer aangesproken of -geschreven. Woningcorporaties, buurtcoördinatoren: iedereen wordt erbij betrokken. Op zich een goed programma, binnenkort worden de eerste resultaten besproken. Floris Vels en ik zullen er in ieder geval bovenop zitten, en als het niet goed genoeg gaat, in de fractie bespreken wat er anders moet. Eind december heb ik de portefeuillehouder gevraagd om bij die evaluatie ook te bekijken of het probleem ondertussen niet elders verder aan het groeien is. Ook heb ik de suggestie geopperd met VVE’s te bespreken of zij een actieve rol kunnen vervullen.

Het zou één van de manieren kunnen zijn waarop we als bewoners samen verantwoordelijker kunnen zijn voor onze straat en buurt. Een proces dat op andere gebieden, zoals het onderhouden van groen, ook op gang komt. Dat vind ik hoopvol. We leven nog altijd in welvarende samenleving, die helaas ook grote hopen grofvuil produceert. Het moet toch kunnen dat we samen de beschaafdheid opbrengen om daar op een voor elkaar acceptabele manier mee om te gaan? Dus spreek elkaar aan op ongepast gedrag, lees de folders en informatie die het stadsdeel verspreidt, zoals de Afvalwijzer 2013 en de aanwijzingen die op elke container staan. Je kunt zelfs een bak adopteren of via de ‘Opgeruimd’ app voor de iPhone de gemeente laten weten waar er vuil op straat ligt.

Jasper Etten

Jasper Etten

Jasper Etten is kandidaat-lijsttrekker, kijk op deze pagina voor alle info. “Ik ben er van overtuigd dat ik met de juiste aandacht voor de fysieke kant van de stad kan bijdragen aan de doelstellingen van sociaal-democratie. Met 25 woonjaren in de buurten van West, zet ik mijn kennis en ervaring in om van dit stadsdeel

Meer over Jasper Etten