28 november 2012

PvdA trots op nieuwste hotspot West

De fractie PvdA West is opgetogen over het rondkomen van financiering voor het renovatieproject van de Hallen. Sinds het tekenen van de realisatieovereenkomst in maart zijn er grote stappen gezet in de ontwikkeling van de voormalig tramremise achter de Kinkerstraat.Woordvoerder en vice-fractievoorzitter Floris Vels: “Het is prestatie van ongekende omvang om in deze financiële tijden zo’n mooi project rond te krijgen. We zijn echt trots op het feit dat TROM via meerjarige huurcontracten er in is geslaagd om het project ook voor de lange termijn zeker te stellen. En dat in zo’n korte tijd. Ik wil de bewoners dan ook van harte feliciteren met dit goede nieuws.” Om definitief te kunnen beginnen met de renovatie is de deelraad dinsdagavond akkoord gegaan met het financieren van de Passage.

De nieuwe plannen zijn ontwikkeld in nauw overleg met bewoners en ondernemers uit de buurt. Uit de oorspronkelijke klankbordgroep van bewoners is de huidige projectorganisatie, TROM, naar voren gekomen. De Hallen zullen onder andere een bibliotheek, een filmtheater, een hotel, een kunstuitleen, een tv-studio, een kinderdagverblijf en diverse leer/werklocaties gaan huisvesten. “Bij het maken van de plannen is extra aandacht besteed aan het betrekken van ondernemers en initiatieven die de buurt versterken”, aldus Vels. Hij vult aan: “Daardoor geeft de ontwikkeling van de Hallen een belangrijke extra impuls aan de Kinkerbuurt in Oud-West. Dat is het precies soort stadsvernieuwing dat we graag zien: voor en door de buurt. De realisatie van de plannen van TROM toont mij bovendien aan waarom West dé hotspot is van Amsterdam.”