Door Orhan Kayar op 26 januari 2013

Ondertussen in de dynamiek van West…

Vorige week was ik op een koude middag in de Blauw-Withal voor de Copa Kolenkit 2. Dit is hét sportevenement van de Kolenkitbuurt en wordt sinds twee jaar met veel succes georganiseerd door het Street Soccer Team, samen met jongeren uit de buurt. Naast het voetbaltoernooi werden er ook diverse workshops gegeven, bijvoorbeeld in Capoeira en Streetdance. Ruim 100 kinderen uit de buurt en hun ouders namen deel aan de Copa Kolenkit 2. Dankzij dit soort initiatieven kunnen alle inwoners van West, jong en oud, autochtoon en allochtoon, met of zonder beperking, meedoen aan sport en spel. Dat zien we graag in Amsterdam West en daarom maakt de PvdA fractie zich hier ook hard voor.

Tijdens de Copa heb ik uitgebreid met de ouders gepraat en hen verteld over de mogelijkheden die er zijn om in West te sporten. Je ziet op zo’n voetbaltoernooi namelijk volop talent en enthousiasme. Omdat de portemonnee van hun ouders niet dik genoeg is, zijn veel van hen echter niet bij een sportvereniging ingeschreven. Wat mij betreft laat dit zien dat we de komende tijd nóg meer moeten samenwerken met scholen, vereningingen en buurtorganisaties om ook de kinderen van ouders met een laag inkomen te betrekken bij de sportverenigingen waar ze zich verder kunnen ontwikkelen.

Een ander belangrijk punt op mijn agenda die week betrof de veiligheid in wederom de Kolenkit. Tijdens een eerdere bijeenkomst van de PvdA bij MGT jongeren hadden veel bewoners hun zorgen geuit over woninginbraken. We hebben toen afgesproken om op korte termijn samen met de politie en het stadsdeel een veiligheidsavond te organiseren. Dat woninginbraken een (groot) probleem blijven vormen viel ook op toen ik samen met mijn collega-raadslid Silvester Heijdemann op pad was met de politie tijdens Oudejaarsnacht. Op de bijeenkomst van 23 januari werden bewoners daarom uitgebreid voorgelicht over preventiemaatregelen. De politie en het stadsdeel houden al enige tijd dit soort bijeenkomsten in de buurten van West en zij zullen ook in 2013 hiermee doorgaan.

In deze dynamiek van West zullen we het komend jaar op vastberaden wijze doorgaan om samen met onze bewoners het stadsdeel nóg mooier, sportiever en veiliger te maken.

Orhan Kayar

Orhan Kayar

“Samen met bewoners wil ik kijken hoe we onze buurten en straten kunnen verbeteren. Ik voel me erg betrokken bij mensen die door allerlei omstandigheden terecht komen in een sociaal element en zet me in om ook hun stem gehoord te krijgen. Zo probeer ik iedere dag de kloof tussen bewoners en de politiek verder

Meer over Orhan Kayar